Facebook Zalo youtube Tiktok
Tag:

#Sản phẩm chè

6 kết quả
Nâng cao giá trị sản phẩm chè

Nâng cao giá trị sản phẩm chè

Là một trong những vùng sản xuất chè lớn của cả nước, với diện tích trên 22.000ha, chất lượng, thương hiệu chè Thái Nguyên đã được khẳng định. Thời gian ...
Bảng giá chè thái nguyên đầu năm 2017

Bảng giá chè thái nguyên đầu năm 2017

Nhờ có kho hàng công suất lớn, các công ty đã trữ hàng đủ cung cấp các sản phẩm chè Thái Nguyên dịp Tết ổn định, Bảng giá chè thái ...
Nâng cao giá trị sản phẩm chè ở Đồng Hỷ

Nâng cao giá trị sản phẩm chè ở Đồng Hỷ

​16 hợp tác xã, tổ hợp tác (HTX, THT) sản xuất chè theo quy trình VietGAP trên địa bàn huyện Đồng Hỷ mỗi năm cung cấp ra thị trường hơn ...
Nâng cao lợi thế cạnh tranh cho sản phẩm chè

Nâng cao lợi thế cạnh tranh cho sản phẩm chè

Là vùng chè trọng điểm của T.X Phổ Yên, xã Thành Công hiện có diện tích chè sản xuất theo quy trình VietGAP (thực hành sản xuất nông nghiệp tốt) ...
NHÂN RỘNG NHIỀU MÔ HÌNH SẢN XUẤT CHÈ AN TOÀN

NHÂN RỘNG NHIỀU MÔ HÌNH SẢN XUẤT CHÈ AN TOÀN

Sản xuất nông nghiệp an toàn hiện đang được dư luận quan tâm, trong đó có sản phẩm chè. Chè là một trong những nông sản có vai trò chủ ...
Nâng cao lợi thế cạnh tranh cho sản phẩm chè

Nâng cao lợi thế cạnh tranh cho sản phẩm chè

Là vùng chè trọng điểm của T.X Phổ Yên, xã Thành Công hiện có diện tích chè sản xuất theo quy trình VietGAP (thực hành sản xuất nông nghiệp tốt) ...
    Trước         Sau