Facebook Zalo youtube Tiktok
Tag:

#Nắm tình hình nhân dân và hoạt động tôn giáo trên địa bàn huyện Đại Từ

1 kết quả
Nắm tình hình nhân dân và hoạt động tôn giáo trên địa bàn huyện Đại Từ

Nắm tình hình nhân dân và hoạt động tôn giáo trên địa bàn huyện Đại Từ

Ngày 26/3, Ban Dân vận Tỉnh ủy - cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo công tác tôn giáo tỉnh tổ chức nắm tình hình nhân dân và hoạt động ...
    Trước         Sau