Nắm tình hình nhân dân và hoạt động tôn giáo trên địa bàn huyện Đại Từ
Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức nắm tình hình nhân dân và hoạt động tôn giáo tại xã Văn Yên, huyện Đại Từ.

Huyện Đại Từ có gần 38.000 tín đồ tôn giáo với 47 cơ sở thờ tự của 02 tổ chức tôn giáo Công giáo và Phật giáo. Tại buổi làm việc, đại diện các ban, ngành, địa phương đã trao đổi, giải đáp một số ý kiến, kiến nghị của các chức sắc, chức việc và người dân liên quan tới việc thực hiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho cơ sở tôn giáo; những vướng mắc trong quy hoạch, quản lý…

Ghi nhận những ý kiến, kiến nghị, lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy biểu dương vai trò tích cực của đại diện các cơ sở tôn giáo và chính quyền các cấp từ huyện đến cơ sở trong việc vận động tín đồ, người dân chấp hành pháp luật, ổn định đời sống; mong muốn các cấp ủy, chính quyền và người dân thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo; tiếp tục phát huy những giá trị tốt đẹp trong tôn giáo; đẩy mạnh các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, góp phần phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững; đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư; tích cực tham gia xây dựng và củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở ngày càng vững mạnh./.