Hội nghị sơ kết hoạt động của Ban Chỉ đạo về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh, thành phố
Điểm cầu tỉnh Thái Nguyên.

Sau 1 năm hoạt động, Ban chỉ đạo cấp tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đã được khẳng định là một chủ trương đúng đắn của Đảng, góp phần tạo nên những bước tiến mới trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Các Ban chỉ đạo cấp tỉnh đã đưa 444 vụ án, 156 vụ việc tham nhũng, tiêu cực phức tạp, dư luận xã hội quan tâm vào diện theo dõi, chỉ đạo. Khởi tố mới 530 vụ án/1.858 bị can phạm tội về tham nhũng.

Đối với Thái Nguyên, ngay sau khi thành lập, Ban chỉ đạo cấp tỉnh đã chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; kết hợp chặt chẽ giữa tích cực thực hiện các giải pháp phòng ngừa và chủ động phát hiện, kiên quyết xử lý nghiêm minh, kịp thời, đúng quy định các vụ việc, vụ án tham nhũng, tiêu cực. Theo đó, đã chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ giải quyết 07 vụ án thuộc diện Ban chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo. Cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp đã xem xét, thi hành kỷ luật đối với 08 tổ chức, 32 cá nhân. Cơ quan cảnh sát điều tra đã phát hiện, khởi tố 21 vụ, 50 bị can về các tội tham nhũng. Ngoài ra, thông qua công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo đã kịp thời phát hiện, xử lý từ sớm, từ xa, ngăn chặn từ đầu các hành vi vi phạm, không để vi phạm nhỏ tích tụ thành sai phạm lớn.

Tại hội nghị sơ kết, các đại biểu đã trao đổi, thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực cấp tỉnh. Bên cạnh đó, xác định nhiệm vụ, giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban chỉ đạo cấp tỉnh. Trong đó, xác định đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, tiến hành đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp phòng chống tham nhũng, tiêu cực, cả phòng ngừa, phát hiện, xử lý; thực hiện đồng bộ 4 mục tiêu "không thể, không dám, không muốn, không cần tham nhũng". Chỉ đạo các ngành chức năng tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, tập trung vào những lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực, những lĩnh vực chuyên môn sâu, hoạt động có tính chất khép kín, những vấn đề nổi cộm, bức xúc, dư luận xã hội quan tâm trên địa bàn. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết các khó khăn, vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực ở địa phương; phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm của HĐND, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội các cấp, báo chí và nhân dân trong công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực./.