Kỷ niệm 91 năm Ngày truyền thống ngành Tổ chức xây dựng Đảng
Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tặng hoa và chúc mừng tập thể cán bộ, công chức Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

Chúc mừng các đồng chí lãnh đạo, cán bộ, công chức Ban Tổ chức Tỉnh uỷ, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận, biểu dương những đóng góp quan trọng trong thời gian qua của Ban Tổ chức Tỉnh ủy nói riêng và ngành Tổ chức xây dựng Đảng nói chung. Đặc biệt là chủ động tham mưu cho Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cụ thể hóa các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương về công tác tổ chức, cán bộ và xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Đồng chí mong muốn, đội ngũ cán bộ, công chức của ngành tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, tham mưu xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp thực sự tiêu biểu, mẫu mực về năng lực, phẩm chất và uy tín thực hiện nhiệm vụ.

Thay mặt ngành Tổ chức xây dựng Đảng, đồng chí Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Dương Xuân Hùng đã cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo Tỉnh ủy, các ban, ngành, địa phương đối với ngành Tổ chức xây dựng Đảng. Đồng thời khẳng định, ngành Tổ chức xây dựng Đảng của tỉnh sẽ tiếp tục phát huy truyền thống, nỗ lực thực hiện tốt mọi nhiệm vụ được giao./.