Ngày 21/10, Quốc hội thảo luận dự thảo Luật Cư trú (sửa đổi) và Luật Biên phòng Việt Nam
Quốc hội thảo luận về dự thảo Luật xử lý vi phạm hành chính và luật thỏa thuận quốc tế
Đồng chí Nguyễn Thanh Hải - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì tại điểm cầu Thái Nguyên

Trong phiên làm việc buổi sáng, đa số đại biểu Quốc hội đồng tình với việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính, tuy nhiên một số ý kiến đề nghị xem xét về việc xử lý vi phạm hành chính đối với người nghiện ma túy và sử dụng trái phép chất ma túy; việc xử phạt đối với đối tượng vi phạm hành chính chưa thành niên; xem xét tạm hoãn xử phạt hành chính như cá nhân thuộc hộ nghèo, cận nghèo, thất nghiệp hoặc không có thu nhập ổn định... Sau thảo luận, cơ quan báo cáo giải trình, làm rõ thêm một số vấn đề các đại biểu Quốc hội quan tâm.

Phiên làm việc buổi chiều, các đại biểu Quốc hội nghe báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Thỏa thuận quốc tế. Theo đó, dự thảo Luật gồm 7 chương, 52 điều quy định về thẩm quyền, trình tự, thủ tục ký kết, sửa đổi, bổ sung, gia hạn, chấm dứt hiệu lực, rút khỏi, tạm đình chỉ thực hiện và tổ chức thực hiện thỏa thuận quốc tế, cơ bản các đại biểu đều đồng tình với dự án Luật, tuy nhiên một số ý kiến đề nghị xem xét bổ sung thêm một số điều khoản trong dự thảo Luật...

Sau thảo luận, cơ quan trình và cơ quan chủ trì thẩm tra đã phối hợp báo cáo, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.