Kiện toàn nhân sự Phó Chủ tịch nước, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tặng hoa chúc mừng tân Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân.

Buổi sáng, Quốc hội thực hiện quy trình miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch nước đối với bà Đặng Thị Ngọc Thịnh bằng hình thức bỏ phiếu kín. Quốc hội cũng tiến hành các thủ tục miễn nhiệm một số Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm một số Ủy ban của Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, Tổng kiểm toán Nhà nước. Đồng thời, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trình danh sách đề cử để Quốc hội bầu Phó Chủ tịch nước. Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình danh sách đề cử để Quốc hội bầu một số Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Buổi chiều, Quốc hội tiến hành các bước bầu Phó Chủ tịch nước, một số Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội bằng hình thức bỏ phiếu kín. Sau khi có kết quả kiểm phiếu, Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua các Nghị quyết bầu Phó Chủ tịch nước, một số Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Với tỷ lệ 93,13% số phiếu tán thành, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về việc bầu bà Võ Thị Ánh Xuân, Bí thư Tỉnh ủy An Giang giữ chức Phó Chủ tịch nước./.