[Photo] Xây dựng nền ngoại giao toàn diện, hiện đại
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham quan triển lãm thành tựu đối ngoại Việt Nam qua các thời kỳ.
[Photo] Xây dựng nền ngoại giao toàn diện, hiện đại
Quang cảnh Hội nghị Đối ngoại toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng diễn ra sáng 14/12.
[Photo] Xây dựng nền ngoại giao toàn diện, hiện đại
Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh trình bày báo cáo tại hội nghị.
[Photo] Xây dựng nền ngoại giao toàn diện, hiện đại
Các đại biểu dự hội nghị.
[Photo] Xây dựng nền ngoại giao toàn diện, hiện đại
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.
[Photo] Xây dựng nền ngoại giao toàn diện, hiện đại
Điểm cầu tỉnh Thái Nguyên.
[Photo] Xây dựng nền ngoại giao toàn diện, hiện đại
Đối với tỉnh Thái Nguyên, thời gian qua, tỉnh đã quan tâm tăng cường, đẩy mạnh triển khai các hoạt động đối ngoại toàn diện trên cả ba trụ cột: Đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại nhân dân. Từ đó, góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội và củng cố quốc phòng, an ninh của tỉnh. Đến nay, tỉnh đã có quan hệ hợp tác với 6 địa phương của các nước trên thế giới và nhiều tổ chức quốc tế. Các hoạt động đối ngoại đã được triển khai mạnh mẽ, góp phần tích cực quảng bá hình ảnh, đất nước con người Việt Nam nói chung và Thái Nguyên nói riêng đến với bạn bè quốc tế. Tỉnh đã tranh thủ các diễn đàn song phương, đa phương để thực hiện các hoạt động xúc tiến thương mại, quảng bá về tiềm năng phát triển của Thái Nguyên, thu hút sự quan tâm của nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước. Công tác thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đạt được bước tiến quan trọng. Lũy kế đến năm 2021, trên địa bàn tỉnh hiện có 171 dự án FDI với tổng vốn đăng ký trên 8,764 tỷ USD. Nhờ đó, tạo động lực cho tỉnh Thái Nguyên phát triển nhanh, bền vững cùng cả nước.
[Photo] Xây dựng nền ngoại giao toàn diện, hiện đại
Các đại biểu tham dự hội nghị.