[Photo] Tuyên dương 91
Tiết mục văn nghệ đặc sắc mở đầu chương trình.
[Photo] Tuyên dương 91
Phong trào “Sinh viên 5 tốt” được Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam phát động từ năm 2009, hướng tới mục tiêu xây dựng hình ảnh sinh viên toàn diện với 5 tiêu chí: “Học tập tốt”, “Đạo đức tốt”, “Thể lực tốt”, “Tình nguyện tốt”, “Hội nhập tốt”.
[Photo] Tuyên dương 91
[Photo] Tuyên dương 91
Các đại biểu tham dự chương trình.
[Photo] Tuyên dương 91
Phát biểu tại chương trình, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đặng Xuân Trường đã ghi nhận, biểu dương những thành tích của các tập thể, cá nhân được tuyên dương, đồng thời mong muốn mỗi đoàn viên, sinh viên sẽ tiếp tục phấn đấu đạt được thành tích cao hơn nữa.
[Photo] Tuyên dương 91
Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đặng Xuân Trường tặng hoa chúc mừng Tỉnh đoàn, Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Thái Nguyên.
[Photo] Tuyên dương 91
Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đặng Xuân Trường trao chứng nhận "Sinh viên 5 tốt" và 2 "Tập thể sinh viên 5 tốt" cấp tỉnh năm học 2022-2023.
[Photo] Tuyên dương 91
Tại chương trình Tỉnh đoàn, Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Thái Nguyên đã vinh danh 02 Tập thể sinh viên 5 tốt và 91 Sinh viên 5 tốt cấp tỉnh năm học 2022-2023, đây là những sinh viên tiêu biểu, toàn diện về các mặt: đạo đức, học tập, thể lực, tình nguyện và hội nhập.
[Photo] Tuyên dương 91
[Photo] Tuyên dương 91
[Photo] Tuyên dương 91
[Photo] Tuyên dương 91
Cũng tại chương trình đã diễn ra hoạt động giao lưu Sinh viên Thái Nguyên những câu chuyện đẹp...
[Photo] Tuyên dương 91
...và Triển lãm “Sinh viên Thái Nguyên với biển đảo Tổ quốc”.
[Photo] Tuyên dương 91
[Photo] Tuyên dương 91
[Photo] Tuyên dương 91