[Photo] Tập trung thảo luận, cho ý kiến vào các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết trình tại Kỳ họp
Trong 54 nội dung được trình tại kỳ họp, kết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2021, nhiệm vụ, giải pháp năm 2022 là nội dung được các đại biểu dành nhiều thời gian thảo luận.
[Photo] Tập trung thảo luận, cho ý kiến vào các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết trình tại Kỳ họp
Đa số ý kiến của đại biểu cho rằng, UBND tỉnh đã đánh giá một cách nghiêm túc, toàn diện những kết quả đạt được; đồng thời, kiểm điểm sâu sắc về những mặt bất cập, hạn chế trong quản lý, điều hành thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021, nhất là dưới những tác động nặng nề của dịch bệnh COVID-19.
[Photo] Tập trung thảo luận, cho ý kiến vào các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết trình tại Kỳ họp
Cơ bản các ý kiến đánh giá cao vai trò của UBND tỉnh trong điều hành thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và trong công tác phòng, chống dịch bệnh theo đúng tinh thần của Chính phủ là thích ứng linh hoạt, an toàn, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh. Điều này được minh chứng khi tốc độ tăng trưởng kinh tế của Thái Nguyên tiếp tục tăng trưởng khá và cao gấp 2 lần bình quân chung của cả nước.
[Photo] Tập trung thảo luận, cho ý kiến vào các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết trình tại Kỳ họp
Tuy nhiên, một số ý kiến cũng đề nghị UBND tỉnh và các ngành chuyên môn làm rõ khả năng hoàn thành một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội của năm 2022, bởi dự báo ảnh hưởng từ dịch COVID-19 vẫn hết sức nặng nề.
[Photo] Tập trung thảo luận, cho ý kiến vào các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết trình tại Kỳ họp
Đại biểu Lê Văn Tâm, Tổ đại biểu thị xã Phổ Yên cho biết: "Cử tri các địa phương trên địa bàn tỉnh kiến nghị một số vấn đề liên quan đến thực hiện Nghị quyết 07 của HĐND tỉnh quy định về số lượng, chức danh và phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, xóm, tổ dân phố. Trong quá trình giám sát tại cơ sở thấy còn nhiều bất cập, hiện nay, mức khoán kinh phí hỗ trợ còn thấp; hình thức chi trả qua chấm công không còn phù hợp.
[Photo] Tập trung thảo luận, cho ý kiến vào các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết trình tại Kỳ họp
[Photo] Tập trung thảo luận, cho ý kiến vào các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết trình tại Kỳ họp
Đại biểu Nguyễn Văn Cường, Tổ đại biểu thị xã Phổ Yên mong muốn tỉnh xây dựng, ban hành nghị quyết về hỗ trợ kinh phí hoạt động cho Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh.
[Photo] Tập trung thảo luận, cho ý kiến vào các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết trình tại Kỳ họp
[Photo] Tập trung thảo luận, cho ý kiến vào các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết trình tại Kỳ họp
Đại biểu Hà Thị Hường, Tổ đại biểu huyện Phú Lương đề nghị: "HĐND tỉnh nghiên cứu cơ chế, chính sách hỗ trợ cho tổ COVID-19 cộng đồng; việc bố trí nhân viên thú y tại xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh là phù hợp với nhu cầu thực tiễn; song, cần xem xét tiêu chí lựa chọn nhân viên thú y, cơ chế hỗ trợ cho cán bộ kiêm nhiệm nhân viên thú y.
[Photo] Tập trung thảo luận, cho ý kiến vào các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết trình tại Kỳ họp
[Photo] Tập trung thảo luận, cho ý kiến vào các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết trình tại Kỳ họp
Đại biểu Nịnh Văn Hào, Tổ đại biểu huyện Võ Nhai đề nghị: "Cần có quy định cụ thể đối với việc thực hiện Nghị quyết quy định về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ % phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách tỉnh thời kỳ ổn định ngân sách 2022-2025; thực hiện Đề án xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 cần ưu tiên nguồn lực đối với thực hiện các tiêu chí về công nghệ thông tin để đồng bộ với thực hiện Nghị quyết số 01 của Tỉnh ủy về chuyển đổi số".
[Photo] Tập trung thảo luận, cho ý kiến vào các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết trình tại Kỳ họp
Bên cạnh đó, các đại biểu cũng có ý kiến các giải pháp điều hành nền kinh tế, các cơ chế, chính sách liên quan cũng cần được cụ thể hơn đối với từng khối, ngành, lĩnh vực để thúc đẩy tăng trưởng. Đơn cử như việc tăng cường rà soát tiến độ và hiệu quả của các dự án đăng ký đầu tư tại Hội nghị xúc tiến đầu tư năm 2018.