[Photo]
Toàn cảnh Hội nghị đánh giá Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI); công bố kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương (DDCI) tỉnh Thái Nguyên năm 2022.
[Photo]
Trong bài phát biểu khai mạc, đồng chí Trịnh Việt Hùng, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: “Người lãnh đạo phải là tấm gương về giải quyết công vụ cho cấp dưới noi theo”.
[Photo]
Năm 2022, với sự chỉ đạo quyết liệt của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và nỗ lực của các cấp, các ngành, công tác cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh được tiến hành thường xuyên, liên tục, công tác hỗ trợ doanh nghiệp, thu hút đầu tư, đồng hành cùng doanh nghiệp được triển khai đồng bộ kịp thời.

Năm 2022, Chỉ số PCI cấp tỉnh tiếp tục được đánh giá trên 10 chỉ số thành phần với 142 chỉ tiêu, tỉnh Thái Nguyên xếp thứ hạng 25/63 tỉnh, thành trong cả nước với số điểm đạt được là: 66,10 điểm (tăng 1,29 điểm), tăng 3 bậc so với năm 2021 và nằm trong nhóm 30 tỉnh, thành phố có chất lượng điều hành tốt nhất. Cụ thể:

Có 5/10 Chỉ số thành phần tăng điểm: Chỉ số Gia nhập thị trường đạt 7,45 điểm tăng 0,62 điểm so với năm 2021; Chỉ số Tiếp cận đất đai và sự ổn định trong sử dụng đất đạt 7,9 điểm, tăng 0,63 điểm; Chỉ số Tính minh bạch đạt 5,97 điểm, tăng 0,17 điểm; Chỉ số Chi phí không chính thức đạt 6,91 điểm, tăng 0,2 điểm; Chỉ số Thiết chế pháp lý và ANTT đạt 7,91 điểm, tăng 0,44 điểm.

Có 5/10 Chỉ số thành phần giảm điểm: Chi phí thời gian 6,53 điểm, giảm 0,5 điểm; Cạnh tranh bình đẳng 5,5 điểm, giảm 1,17 điểm; Tính năng động và tiên phong của chính quyền tỉnh 6,67 điểm, giảm 0,69 điểm (chỉ số thành phần có trọng số cao nhất trong 10 chỉ số thành phần chiếm 15%); Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp 5,41 điểm, giảm 0,21 điểm; Đào tạo lao động 6,33 điểm, giảm 0,65 điểm.

[Photo]
Bảng xếp hạng Chỉ số PCI năm 2022.
[Photo]
Ông Nguyễn Quang Vinh, Phó Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phát biểu tại Hội nghị.
[Photo]

* Với thang điểm tối đa là 100 điểm, điểm trung bình của chỉ số DDCI của các sở, ban, ngành năm 2022 là 86,60 điểm, tăng 0,63 điểm so với năm 2021 – Điểm trung bình của chỉ số DDCI năm 2021 là 85,97 điểm. Kho bạc nhà nước tỉnh Thái Nguyên tiếp tục là đơn vị có điểm số DDCI cao nhất với số điểm là 89,22 điểm. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội là đơn vị có điểm số DDCI năm 2022 thấp nhất trong nhóm khảo sát các sở, ban, ngành của tỉnh.

Tổng số có 23/23 đơn vị có điểm từ 80 điểm trở lên, thuộc nhóm xếp loại năng lực điều hành tốt. Trong đó: điểm trung bình của Chỉ số “"Mức độ chuyển đổi số” đạt cao nhất (8,76 điểm), điểm trung bình của Chỉ số “Hỗ trợ doanh nghiệp” đạt điểm thấp nhất (8,47 điểm).

* Với thang điểm 100 điểm, điểm trung bình của chỉ số DDCI của các huyện, thành phố năm 2022 là 85,65 điểm (tăng 1,44 điểm so với năm 2021 – Điểm trung bình năm 2021 là 84,21 điểm). Thành phố Thái Nguyên là đơn vị có điểm số cao nhất với điểm số 87,36 điểm; huyện Đồng Hỷ là đơn vị có điểm số thấp nhất là 84,18 điểm.

Tổng số có 09/09 đơn vị có điểm từ 80 điểm trở lên, đều thuộc nhóm xếp loại năng lực điều hành tốt. Trong đó: điểm trung bình của Chỉ số “Vai trò người đứng đầu” đạt cao nhất: 8,68 điểm; đứng thứ hai là điểm trung bình của Chỉ số “Mức độ chuyển đổi số” đạt 8,63 điểm; điểm trung bình của Chỉ số “Chi phi thời gian” tiếp tục đạt điểm thấp nhất: 8,47 điểm

[Photo]
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh chúc mừng các sở, ban, ngành và UBND cấp huyện được xếp hạng chất lượng điều hành tốt, có điểm số xếp hạng 1-2-3.
[Photo]
Ông Nguyễn Văn Thời, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thái Nguyên phát biểu tại hội nghị.
[Photo]