[Photo] Độc đáo, đa dạng các sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu của nông dân Thái Nguyên
Gian hàng trưng bày các sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu của nông dân tỉnh Thái Nguyên
[Photo] Độc đáo, đa dạng các sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu của nông dân Thái Nguyên
[Photo] Độc đáo, đa dạng các sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu của nông dân Thái Nguyên
Đa dạng các sản phẩm nông nghiệp sạch của các địa phương được trưng bày tại đây thu hút sự quan tâm của nhiều người tham quan
[Photo] Độc đáo, đa dạng các sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu của nông dân Thái Nguyên
[Photo] Độc đáo, đa dạng các sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu của nông dân Thái Nguyên
[Photo] Độc đáo, đa dạng các sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu của nông dân Thái Nguyên
Rất nhiều sản phẩm nông nghiệp sạch độc đáo của bà con nông dân được trưng bày tại gian trưng bày của Hội nông dân các huyện, thành, thị trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên
[Photo] Độc đáo, đa dạng các sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu của nông dân Thái Nguyên
[Photo] Độc đáo, đa dạng các sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu của nông dân Thái Nguyên
[Photo] Độc đáo, đa dạng các sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu của nông dân Thái Nguyên
Ngoài ra cũng có rất nhiều các sản phẩm nông sản sạch như rau, củ, quả, măng, miến, . . . các sản phẩm mang tính đặc trưng của từng địa phương trên địa bàn tỉnh được trưng bày tại dây
[Photo] Độc đáo, đa dạng các sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu của nông dân Thái Nguyên
[Photo] Độc đáo, đa dạng các sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu của nông dân Thái Nguyên
Sẩn phẩm nông nghiệp mới của tỉnh - Sâm bố chính cũng thu hút được nhiều sự quan tâm của các đại biểu
[Photo] Độc đáo, đa dạng các sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu của nông dân Thái Nguyên
Lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên và các đại biểu thăm các gian trưng bày sản phẩm nông nghiệp
[Photo] Độc đáo, đa dạng các sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu của nông dân Thái Nguyên
[Photo] Độc đáo, đa dạng các sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu của nông dân Thái Nguyên
[Photo] Độc đáo, đa dạng các sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu của nông dân Thái Nguyên
Lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên và các đại biểu thăm các gian trưng bày sản phẩm nông nghiệp
[Photo] Độc đáo, đa dạng các sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu của nông dân Thái Nguyên
Tất cả các sản phẩm đều là những đặc sản của các địa phương, đọc đáo, hấp dẫn và bắt mắt do chính người nông dân tự tay làm ra.
[Photo] Độc đáo, đa dạng các sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu của nông dân Thái Nguyên
[Photo] Độc đáo, đa dạng các sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu của nông dân Thái Nguyên