Phát huy truyền thống anh hùng cách mạng- đã ps cam 15.4
Đại tá Ngô Hồng Thái, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh trực tiếp nói về truyền thống của đơn vị trong suốt 74 năm qua.

Một ngày quan trọng và rất ý nghĩa đối với Binh nhất Hứa Văn Đạt, chiến sĩ Đại đội 20, Phòng Tham mưu, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh - là nhập ngũ được hơn một năm, nhưng nay anh cùng đồng đội mới có dịp được nghe Đại tá Ngô Hồng Thái, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh trực tiếp nói về truyền thống của đơn vị trong suốt 74 năm qua. Qua câu chuyện, những thành tích, những chiến công, thậm chí cả máu của bao thế hệ cha anh đi trước đã càng khơi dậy thêm lòng quyết tâm đối với Hứa Văn Đạt. Binh nhất Hứa Văn Đạt chia sẻ: "Tôi rất vinh dự và tự hào khi là người chiến sĩ đứng trong hàng ngũ LLVT tỉnh Thái Nguyên anh hùng, từ đó, tôi nhận ra rằng phải thường xuyên quán triệt, nhận thức sâu sắc trách nhiệm, tích cực học tập, tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức bộ đội Cụ Hồ".

Phát huy truyền thống anh hùng cách mạng- đã ps cam 15.4
Đại tá Ngô Hồng Thái, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quân sự, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh trao đổi với phóng viên.

Nhiệm vụ chính trị của LLVT địa phương tỉnh Thái Nguyên chính là huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu; bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền địa phương, bảo vệ nhân dân. Chính vì vậy, giáo dục truyền thống chính là yếu tố quan trọng để định hướng cho từng chiến sĩ, từng đơn vị quyết tâm thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao. Đại tá Ngô Hồng Thái, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quân sự, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cho biết: "Để thực hiện nhiệm vụ đó, chúng tôi đã vận dụng nhiều biện pháp để tuyên truyền, giáo dục, phổ biến về truyền thống để cho mọi cán bộ, chiến sĩ của LLVT tỉnh hiểu biết và tự hào truyền thống đó. Từ đó, xác định tốt được trách nhiệm của mình trong thực hiện các nhiệm vụ được giao".

Trong giai đoạn cách mạng mới, đòi hỏi người chiến sĩ không chỉ có bản lĩnh chính trị vững vàng, giỏi chiến đấu bằng súng đạn, mà phải nhạy bén, tỉnh táo phát hiện và ngăn chặn những âm mưu thâm độc của các thế lực thù địch trên mặt trận tư tưởng, văn hóa. Phát huy truyền thống anh hùng cách mạng, bằng niềm tin, ý chí, sự trung thành tuyệt đối với Đảng, với Tổ quốc, với nhân dân, LLVT địa phương quyết tâm tiếp tục chiến thắng trên mọi mặt trận./.