Nghiêm túc thực hiện việc không giao bài tập về nhà cho học sinh lớp 1
Các trường Tiểu học trên địa bàn tỉnh thực hiện nghiêm không giao bài tập về nhà cho học sinh lớp 1

Theo ghi nhận, hiện 100% các trường Tiểu học trên địa bàn toàn tỉnh đã nghiêm túc thực hiện việc không giao thêm bài tập về nhà cho học sinh lớp 1; thời khóa biểu cũng được các trường xây dựng bảo đảm tỷ lệ hợp lý giữa các môn học và hoạt động giáo dục, phân bổ hợp lý về thời lượng, thời điểm trong ngày học và tuần học, giúp học sinh hoàn thành nhiệm vụ học tập ngay tại lớp./.