Nhằm bảo đảm quyền lợi cho thí sinh và sự thống nhất chung về lịch trình tuyển sinh trong toàn hệ thống, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các cơ sở đào tạo tổ chức xét tuyển và thông báo kết quả xét tuyển sớm cho thí sinh chậm nhất vào 17h ngày 8-7. Các cơ sở đào tạo có trách nhiệm cập nhật danh sách thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển theo các phương thức xét tuyển sớm lên hệ thống hỗ trợ tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo.