Thanh tra tỉnh Nghệ An vừa công bố Kết luận thanh tra về công tác quản lý tài chính ngân sách, đầu tư xây dựng cơ bản tại Trường ĐH Kinh tế Nghệ An trong 2 năm 2014, 2015.

Năm 2014, ĐH Kinh tế Nghệ An có 1.100 chỉ tiêu đào tạo, trong đó ngành Lâm nghiệp và Khoa học cây trồng có 50 chỉ tiêu bậc đại học và 50 chỉ tiêu bậc cao đẳng chính quy mỗi ngành. Đối với bậc đại học, ngân sách cấp kinh phí đào tạo cho 50 sinh viên. Bậc cao đẳng ngân sách cấp kinh phí đào tạo 25 sinh viên, kinh phí đào tạo đối với số sinh viên còn lại do trường tự túc.

nganh khong co sinh vien hoc truong van nhan gan 2 ty dong kinh phi dao tao

Trường ĐH Kinh tế Nghệ An nhận gần 2 tỷ đồng kinh phí đào tạo đối với ngành Khoa học cây trồng và Lâm nghiệp trong 2 năm 2014, 2015 nhưng trên thực tế không có sinh viên nào theo học 2 ngành này vào thời gian trên.

Năm 2015, Trường ĐH Kinh tế Nghệ An có 100 chỉ tiêu bậc đại học cho ngành Khoa học cây trồng và Lâm nghiệp (mỗi ngành 50 chỉ tiêu). Hai ngành này được ngân sách cấp kinh phí đào tạo 100%.

Tuy nhiên, trong 2 năm 2014, 2015 cả hai ngành Khoa học cây trồng và Lâm nghiệp đều không có sinh viên nào theo học. Mặc dù vậy, khi trình cấp có thẩm quyền quyết toán nguồn kinh phí được cấp ngân sách, Trường ĐH Kinh tế Nghệ An không báo cáo để cắt giảm số kinh phí được hưởng theo quy định mà vẫn thực hiện trình quyết toán nguồn kinh phí được cấp đối với các sinh viên thuộc 2 khoa ngành trên.

Tổng kinh phí đã sử dụng và quyết toán không đúng tại Quy định 103/2010/QĐ-UBND tỉnh Nghệ An trong 2 năm 2014, 2015 đối với số sinh viên ngành Lâm nghiệp và Khoa học cây trồng (cả bậc đại học và cao đẳng) là 1 tỷ 968 triệu đồng. Kết luận thanh tra chỉ rõ trách nhiệm này thuộc về Ban giám hiệu và Kế toán Trường ĐH Kinh tế Nghệ An.

Quá trình thanh tra công tác quản lý tài chính ngân sách, đầu tư xây dựng cơ bản tại Trường ĐH Kinh tế Nghệ An trong 2 năm 2014, 2015, Thanh tra tỉnh Nghệ An cũng phát hiện nhà trường không thực hiện kê khai, hạch toán số phí phải nộp đối với khoản thu phí trông giữ xe 17,8 triệu đồng; nộp thiếu tiền thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các khoản thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh (15,1 triệu đồng).

Kiểm tra trực tiếp 16 công trình xây dựng cơ bản do Trường ĐH Kinh tế Nghệ An làm chủ đầu tư với tổng giá trị dự toán được duyệt là hơn 14,2 tỷ đồng, giá trị xây lắp được kiểm tra hơn 11,7 tỷ đồng, Thanh tra tỉnh phát hiện 14/16 công trình có sai phạm với số tiền 223,5 triệu đồng.

Ngoài việc yêu cầu Trường ĐH Kinh tế Nghệ An và các nhà thầu thi công nộp vào tài khoản Kho bạc tạm giữ số tiền sai phạm, Thanh tra tỉnh Nghệ An cũng kiến nghị UBND tỉnh giao Sở Nội vụ chỉ đạo kiểm điểm nghiêm túc các tập thể, cá nhân của Trường ĐH Kinh tế Nghệ An có liên quan đến các sai phạm trên.