Giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, thuỷ sản tăng gần 4%
Giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, thuỷ sản tỉnh Thái Nguyên năm 2020 đạt 100% kế hoạch

Năm 2020, mặc dù gặp nhiều khó khăn song hoạt động sản xuất nông nghiệp và phát triển nông thôn của tỉnh vẫn đạt được những kết quả khả quan. Giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, thuỷ sản đạt trên 14 nghìn tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch tăng hơn 3,9% so cùng kỳ; giá trị sản phẩm thu được trên 1 ha đất nông nghiệp trồng trọt đạt 110 triệu đồng/ha, vượt 6,8% kế hoạch; tổng sản lượng lương thực có hạt đạt trên 450 nghìn tấn, vượt 4,8% kế hoạch; trồng mới và trồng lại trên 780 ha chè, vượt 12,3% kế hoạch…

Năm 2021, ngành nông nghiệp phấn đấu giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản tăng 4% trở lên; giá trị sản phẩm thu được trên 1ha đất trồng trọt bình quân 115 triệu đồng/ha; 95% tỷ lệ hộ dân nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh; ổn định tỷ lệ che phủ rừng từ 46% trở lên,...

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo sản xuất nông nghiệp tỉnh yêu cầu trong thời gian tới, Sở Nông nghiệp - Phát triển nông thôn cần kiện toàn công tác cán bộ, tăng cường công tác quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực phụ trách. Cùng với đó, bám sát các mục tiêu Nghị quyết số 10 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển nông nghiệp tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2019 - 2025, định hướng đến năm 2030; tham mưu cho UBND tỉnh các giải pháp để phát triển nông nghiệp Thái Nguyên theo hướng công nghệ cao...

Giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, thuỷ sản tăng gần 4%
Nhiều cá nhân, tập thể tiêu biểu trong thực hiện công tác ngành nông nghiệp được khen thưởng tại hội nghị

Nhân dịp này, nhiều cá nhân, tập thể tiêu biểu đã được nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn./.