Nâng cao chất lượng hạ tầng công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số
Nền tảng công nghệ đảm bảo chức năng thu thập, lưu trữ dữ liệu cho toàn bộ hệ thống và phục vụ việc trao đổi giữa các ứng dụng của Công ty Điện lực Thái Nguyên.

Nhằm từng bước hiện thực hóa các mục tiêu chuyển đổi số, Công ty Điện lực Thái Nguyên đã chuyển đổi hệ thống công nghệ thông tin ở các mức độ khác nhau như: Triển khai mới, nâng cấp phần cứng, phần mềm và quy trình công nghệ thông tin.

Với đặc thù công việc, quá trình số hóa dữ liệu, số hóa quy trình sẽ có thêm nhiều dữ liệu dưới nhiều dạng khác nhau bởi vậy, công ty đã xây dựng nền tảng công nghệ thông tin đảm bảo chức năng thu thập, lưu trữ dữ liệu cho toàn bộ hệ thống và phục vụ việc trao đổi giữa các ứng dụng.

Bên cạnh đó, công ty đã xây dựng chiến lược quản trị dữ liệu đảm bảo chất lượng cũng như mức độ bảo mật của dữ liệu trong quá trình thu thập và sử dụng.

Ông Lê Mã Phi, Trưởng phòng Công nghệ thông tin Công ty Điện lực Thái Nguyên thông tin: “Khi chúng tôi thực hiện trên nền tảng số thì mọi dữ liệu của chúng tôi đều công khai minh bạch. Khách hàng có thể truy cập vào trang web, các app của công ty thì có thể nắm được các thông tin cần như: Chỉ số công tơ của mình đang dùng. Họ có thể ngồi nhà mà theo dõi được luôn”.

Để thuận lợi trong quá trình chuyển đổi số, bên cạnh việc chú trọng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, Công ty Điện lực Thái Nguyên đã chú trọng đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin. Hiện nay, hạ tầng công nghệ thông tin và viễn thông dùng riêng của công ty được xây dựng tương đối hoàn chỉnh và đồng bộ để đáp ứng yêu cầu điều chỉnh, sản xuất kinh doanh cũng như các dịch vụ khách hàng trên nền tảng số.

Điện lực Thái Nguyên là một trong 8 đơn vị đầu tiên của Tổng công ty Điện lực miền Bắc chính thức vận hành các trạm biến áp 110KV không người trực từ tháng 7/2018. Những kết quả đạt được đã tạo nền tảng quan trọng để công ty Điện lực Thái Nguyên tiếp tục nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh thời gian tới.

Ông Ninh Vân Phong, Phó Giám đốc Công ty Điện lực Thái Nguyên cho rằng: “Chúng tôi có những thuận lợi về mặt quản lý được thống nhất từ Tổng công ty tới đơn vị cấp 3, cấp 4. Chúng ta có thể kiểm soát được toàn bộ quá trình là trách nhiệm thuộc về ai, ai nhanh, chậm, chất lượng công việc hoàn thành đến đâu. Ai làm tốt, ai quản lý tốt. Và đặc biệt là tiết kiệm chi phí trong quá trình di chuyển trong quá trình lưu trữ, chuyển đổi hồ sơ trong quá trình hoạt động”.

Chuyển đổi số, nâng cao chất lượng hạ tầng công nghệ thông tin đã và đang giúp Công ty Điện lực Thái Nguyên tự động hóa nhiều quy trình mà trước đây tốn rất nhiều thời gian và nhân sự để hoàn thành, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh, đưa đơn vị tiến gần hơn với mục tiêu trở thành doanh nghiệp số trong tương lai.