Mít tinh hưởng ứng Tháng hành động quốc gia về dân số
Toàn cảnh Lễ mít tinh

Tại lễ mít tinh, hơn 1.000 cán bộ, chiến sĩ của sư đoàn cùng với học sinh, giáo viên các trường trên địa bàn sư đoàn đóng quân đã được chuyên gia cao cấp của Bộ Y tế chia sẻ và truyền tải những kiến thức về thực trạng dân số cũng như thách thức với công tác dân số hiện nay của Việt Nam, cùng những kiến thức chuyên sâu về lĩnh vực giới.

Với chủ đề “Nâng cao chất lượng dân số để góp phần phát triển đất nước nhanh và bền vững”, lễ mít tinh nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của chỉ huy các cấp, cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên địa bàn đơn vị đóng quân về vai trò của công tác dân số, từ đó góp phần chuyển đổi hành vi trong thực hiện các chính sách pháp luật và nội dung công tác dân số trong tình hình hiện nay./.