Đánh giá bộ tiêu chí an toàn phòng, chống Covid-19 tại cơ sở y tế
Toàn cảnh Hội nghị trực tuyến tại điểm cầu Thái Nguyên

Trong số những cơ sở đã tự tiến hành đánh giá, có 1.089 cơ sở xếp loại bệnh viện an toàn (chiếm 79%), bệnh viện an toàn ở mức thấp là 263 cơ sở (chiếm hơn 19%), bệnh viện không an toàn: 28 cơ sở, chiếm 2%. Bên cạnh đánh giá kết quả tích cực, Bộ Y tế cũng cho biết: trong quá trình triển khai phòng chống Covid-19, nhiều cơ sở chưa phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên Ban chỉ đạo phòng, chống dịch, chưa chi tiết phân ca làm việc luân phiên, hệ thống biển báo còn thiếu, nhiều bệnh viện sử dụng bàn lấy mẫu, bàn khai báo thông tin bằng vật liệu khó làm vệ sinh bề mặt...

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo Bộ Y tế đã đề nghị các bệnh viện lập tức rà soát lại các quy trình tại cơ sở từ cách ly, đến nghi ngờ có ca bệnh, rà soát các nhân viên thường xuyên tiếp xúc với người nghi ngờ mắc bệnh... để đảm bảo an toàn trong tình hình Covid-19 như hiện nay./.