Ngày 31/3, tại trụ sở UBND tỉnh Bình Thuận, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Đặng Công Huẩn chủ trì cuộc họp kết luận thanh tra trách nhiệm của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận (giai đoạn từ tháng 1/2014 - 6/2016) trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra, giải quyết khiếu nạn tố cáo, phòng chống tham nhũng.

lanh dao binh thuan phai thuc nghiem y kien chi dao cua thu tuong

Phó Tổng Thanh tra Chính phủ công bố kết luận thanh tra. (Ảnh: Pháp luật TPHCM)

Theo kết luận số 283 của Tổng Thanh tra Chính phủ, thời gian qua, UBND tỉnh Bình Thuận đã thực hiện kịp thời các cuộc thanh tra đột xuất theo yêu cầu quản lý của địa phương, ngành. Tỉnh đã thực hiện 701 cuộc thanh tra ở 2.461 đơn vị, đã kiến nghị thu hồi trên 11 tỷ đồng, hơn 100 ha đất lâm nghiệp.

Qua hoạt động thanh tra, tỉnh đã xử phạt vi phạm hành chính 7,8 tỷ đồng; kiểm điểm 112 tập thể và 115 cá nhân, chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra 9 vụ. Có thể nói công tác thanh tra chuyên ngành được địa phương quan tâm góp phần chấn chỉnh kịp thời những sai sót, bất cập trong công tác quản lý nhà nước.

Tuy nhiên, báo cáo nêu rõ: tỉnh Bình Thuận trong quá trình thực hiện quy định pháp luật về thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng đã bộc lộ những mặt hạn chế. Chẳng hạn như Trưởng một số đoàn thanh tra chưa thực hiện đúng thẩm quyền được quy định trong Luật Thanh tra năm 2010, hoặc vượt quá thẩm quyền mà luật cho phép.

Việc tiếp công dân ở một số nơi chưa được lãnh đạo coi trọng, chất lượng chưa cao. Việc xử lý đơn thư còn nhiều sai sót. Ngoài ra, việc thực hiện pháp luật phòng chống tham nhũng cũng có hạn chế...

Phó Tổng Thanh tra Đặng Công Huẩn đề nghị lãnh đạo UBND tỉnh Bình Thuận xây dựng và tổ chức thực hiện nghiêm túc kết luận thanh tra và ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả Kết luận thanh tra.

Lãnh đạo tỉnh Bình Thuận đã tiếp thu và khẳng định chấp hành toàn bộ nội dung kết luận thanh tra cũng như ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng, nghiêm túc làm rõ trách nhiệm đối với tổ chức và cá nhân có sai phạm và thiếu sót mà kết luận thanh tra đã nêu ra./.