Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 Trường THPT Chuyên Thái Nguyên diễn ra an toàn, nghiêm túc
Thí sinh làm thủ tục thi kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2021-2022.

Ngày 10/6, kết thúc môn thi chuyên, các thí sinh đã hoàn thành kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2021-2022. Theo đánh giá của các giáo viên, đề thi năm nay bám sát chương trình THCS, ổn định về cấu trúc như năm 2020, tuy nhiên, đòi hỏi học sinh phải có khả năng tổng hợp và vận dụng cao… Đề thi phù hợp với mục tiêu chọn học sinh giỏi vào các môn chuyên.

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2021-2022, Thái Nguyên có trên 14.700 thí sinh dự thi, trong đó có trên 1.600 thí sinh đăng ký dự thi vào Trường THPT Chuyên Thái Nguyên. Theo đánh giá, các hoạt động trong 3 ngày thi tại 32 hội đồng thi đã diễn ra nghiêm túc, an toàn; tình hình an ninh trật tự trong và ngoài khu vực thi được đảm bảo. Dự kiến kết quả sẽ được công bố vào ngày 22/6./.