Khuyến học khuyến tài - góc nhìn từ thực tiễn
Khuyến học khuyến tài - góc nhìn từ thực tiễn

Phát huy những kết quả đạt được trong việc triển khai các mô hình “Gia đình học tập, Dòng họ học tập, Cộng đồng học tập, Đơn vị học tập", Hội Khuyến học các cấp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đã và đang thực hiện mô hình “Công dân học tập” giai đoạn 2021-2030 thông qua nhiều hoạt động, chương trình cụ thể, góp phần đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho địa phương.

Nội dung này sẽ có trong chương trình Thời sự 19h45' hôm nay, trên kênh TN1, Đài PT-TH Thái Nguyên.

Kính mời QV&CB quan tâm theo dõi./.