khai mac ky hop thu 11 hdnd thanh pho thai nguyen khoa xviii nhiem ky 2016 2021
Quang cảnh Kỳ họp

6 tháng đầu năm 2019, giá trị sản xuất công nghiệp địa phương trên địa bàn thành phố Thái Nguyên đạt 4.280 tỷ đồng, bằng 55,7% kế hoạch và tăng 8,7% so với cùng kỳ; thu ngân sách đạt 1.170 tỷ đồng, bằng 56,8% kế hoạch giao; sản lượng lương thực có hạt đạt gần 21.000 tấn, bằng 55% kế hoạch; đã tạo việc làm tăng thêm cho gần 3.000 lao động; an ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội cơ bản được đảm bảo;…

Đối với việc triển khai thực hiện các dự án sau Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Thái Nguyên năm 2018 trên địa bàn thành phố, đến nay đã có 32 dự án của 22 nhà đầu tư đang triển khai các thủ tục đầu tư, với tổng vốn đăng ký trên 40.000 tỷ đồng. Trong đó, có 7 dự án đang thực hiện đầu tư xây dựng.

Bên cạnh đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố 6 tháng đầu năm và thảo luận về nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2019, Kỳ họp này sẽ xem xét, quyết nghị nhiều nội dung quan trọng liên quan đến vai trò giám sát của đại biểu HĐND và cơ quan dân cử ở địa phương; về công tác xây dựng cơ bản và công tác cán bộ. Cũng tại kỳ họp sẽ thực hiện phiên chất vấn, trả lời chất vấn về các vấn đề mà cử tri quan tâm. Kỳ họp thứ 11, HĐND thành phố Thái Nguyên khóa XVIII sẽ bế mạc vào ngày 19/7, dự kiến sẽ có 9 Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp này./.