huyen dong hy hop trien khai danh gia tien do thuc hien du an khu du lich sinh thai van hoa da thien

Sau Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Thái Nguyên năm 2018, UBND tỉnh Thái Nguyên đã quyết định chủ trương đầu tư Dự án Khu du lịch sinh thái văn hóa Đá Thiên tại Thị trấn Trại Cau, huyện Đồng Hỷ, do Công ty TNHH Xây dựng Mỹ thuật Thiên Phúc thực hiện. Dự án Khu du lịch sinh thái văn hóa Đá Thiên tại Thị trấn Trại Cau, huyện Đồng Hỷ do Công ty TNHH Xây dựng Mỹ thuật Thiên Phúc thực hiện. Dự án có tổng diện tích quy hoạch trên 55ha, tổng nguồn vốn đầu tư xây dựng trên 784 tỷ đồng, gồm 43 hạng mục khác nhau. Đến thời điểm hiện tại, chủ đầu tư đã tiến hành đền bù GPMB được 15ha và đang triển khai các bước tiếp theo của Dự án.

Tại hội nghị, cũng đã nêu lên một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện Dự án như: việc quản lý Nhà nước đối với Đền Đá Thiên hiện nay; việc sử dụng đất của các hộ dân có đất trong vùng dự án các công trình xây dựng trái phép, sử dụng đất sai mục đích…

Kết luận Hội nghị, lãnh đạo huyện Đồng Hỷ đề nghị chủ đầu tư phối hợp với Ban GPMB huyện Đồng Hỷ tiến hành kiểm đếm và lên phương án đền bù, hỗ trợ GPMB để tôn tạo, mở rộng khu Đền mộ ông Hoàng Bảy theo như quyết định đã được phê duyệt. Đồng thời yêu cầu UBND Thị trấn Trại Cau sớm kiện toàn BQL Đền Đá Thiên; tiếp tục tuyên truyền, vận động nhân dân trong vùng dự án tạo điều kiện cùng các bên liên quan thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật để Dự án được triển khai theo đúng tiến độ đề ra./.