Huy động nhiều nguồn lực để hỗ trợ xóa nghèo đối với các gia đình chính sách - đã psts 27.7
Để giúp đỡ gia đình ông Nguyễn Văn Phúc và bà Phạm Thị Nụ thoát nghèo, thành phố đã hỗ trợ gia đình 40 triệu đồng từ nguồn “Quỹ đền ơn đáp nghĩa” để xây dựng nhà mới.

Gia đình ông Nguyễn Văn Phúc và bà Phạm Thị Nụ, xóm Ngọc Lâm, xã Linh Sơn là 1 trong 7 hộ gia đình thuộc diện người có công là hộ nghèo của TP Thái Nguyên. Để giúp đỡ gia đình thoát nghèo, thành phố đã hỗ trợ gia đình ông 40 triệu đồng từ nguồn “Quỹ đền ơn đáp nghĩa” để xây dựng nhà mới; đồng thời giao cho một số đơn vị cùng chung tay hỗ trợ gia đình.

Ông Vũ La Hoàng, Chủ tịch Hội Nông dân TP. Thái Nguyên cho hay: "Chúng tôi sẽ cùng với cấp ủy, chính quyền xã thường xuyên quan tâm đến gia đình để đảm bảo yêu cầu cuộc sống tối thiểu, đảm bảo gia đình sẽ thoát nghèo trong năm 2021".

Huy động nhiều nguồn lực để hỗ trợ xóa nghèo đối với các gia đình chính sách - đã psts 27.7
TP Thái Nguyên thường xuyên quan tâm, động viên các gia đình chính sách, người có công với cách mạng trên địa bàn.

Hiện nay, trên địa bàn thành phố có trên 5.400 gia đình chính sách và người có công, trong số này chỉ còn 7 gia đình thuộc diện hộ nghèo. Nhằm quyết tâm xóa nghèo trong năm 2021, cả hệ thống chính trị từ thành phố đến các xã, phường đã cùng vào cuộc để tuyên truyền, vận động nhân dân và các doanh nghiệp, đơn vị tham gia đóng góp, trợ giúp cho các gia đình bằng những việc làm thiết thực, cụ thể.

Bà Vũ Thị Én, xóm Gò Chè, xã Huống Thượng, TP Thái Nguyên tâm sự: "Tôi được Đảng và chính quyền quan tâm, tôi thấy rất phấn khởi".

TP Thái Nguyên đã xây dựng kế hoạch tập trung huy động trên 394 triệu đồng từ ngân sách địa phương, các nguồn Quỹ Đền ơn đáp nghĩa, Quỹ Vì người nghèo, nguồn xã hội hóa và huy động hợp pháp khác để giúp đỡ các gia đình chính sách, người có công là hộ nghèo.

Đồng chí Nguyễn Thị Tuyết, Phó Chủ tịch UBND TP Thái Nguyên cho biết: "Thành phố đã xây dựng kế hoạch phân công, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị cùng với sự chung tay, giúp đỡ hỗ trợ của các đoàn thể, doanh nghiệp; phấn đấu 100% gia đình người có công với cách mạng đang hưởng trợ cấp hàng tháng có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình của cộng đồng dân cư nơi cư trú".

Sự quan tâm như vậy chính là hoạt động tri ân ý nghĩa nhất của chính quyền TP Thái Nguyên đối với các đối tượng chính sách, gia đình người có công với cách mạng giúp họ vơi bớt những khó khăn trong cuộc sống, từng bước vươn lên thoát nghèo./.