hoi thao hoi thi toan quan nam 2016 chuan bi chu dao hieu qua thuc chat

Các vận động viên thi bắn súng trong Hội thao thể dục, thể thao quốc phòng năm 2016 do Quân khu 1 tổ chức.Ảnh: Duy Hồng.

Bảo đảm chất lượng từ cơ sở

Thực hiện nghiêm túc Chỉ lệnh Công tác quân sự, quốc phòng của Tổng Tham mưu trưởng và các kế hoạch, hướng dẫn của Bộ Tổng tham mưu, từ nhiều tháng qua, các đơn vị trong toàn quân đã sôi nổi tiến hành HTHT để lựa chọn đội tuyển bắn súng và những MHTTBHL tiêu biểu tham gia thi cấp toàn quân. Được tổ chức khá sớm trong đội hình các quân khu, HTHT của Quân khu 3 thu hút hơn 800 cán bộ, nhân viên, chiến sĩ đến từ 37 đầu mối đơn vị trong LLVT quân khu tham gia. Sau 1 tuần tiến hành với nhiều nội dung, Ban tổ chức đã trao thưởng cho hàng chục tập thể, cá nhân, đồng thời lựa chọn được những cá nhân tiêu biểu đại diện cho cán bộ, chiến sĩ, DQTV của quân khu vào đội tuyển luyện tập, thi đấu cấp toàn quân. Bên cạnh đó, Quân khu 3 cũng đã lựa chọn được hàng chục sáng kiến cải tiến MHTTBHL có hàm lượng trí tuệ, công nghệ cao từ hơn 250 sáng kiến cải tiến tham gia hội thi để chuẩn bị dự thi toàn quân. Tại Quân khu 2, Bộ tư lệnh quân khu đã chỉ đạo tổ chức thành hai HTHT khác nhau để lựa chọn vận động viên và các sáng kiến cải tiến tham gia thi cấp toàn quân. Nội dung thi bắn súng của Quân khu 2 đã được kết hợp với hội thao thể dục thể thao quốc phòng quy mô lớn, huy động gần 2.000 vận động viên của 22 cơ quan, đơn vị trong toàn quân khu, từ đó chọn ra các vận động viên tiêu biểu, thành lập đội tuyển tham gia HTHT toàn quân...

Cục Quân huấn (Bộ Tổng tham mưu) cho biết: Qua HTHT các cấp đã lựa chọn được những vận động viên và sáng kiến cải tiến tiêu biểu tham gia cấp toàn quân. Trong HTHT lần này, dự kiến có khoảng gần 2.000 người tham gia. Trong đó, hội thao bắn súng quân dụng quân đội, DQTV có 27 đơn vị tham gia. Hội thi sáng kiến cải tiến MHTTBHL có 38 đầu mối đơn vị tham gia. Các đơn vị đã đưa đến hơn 600 sản phẩm, trong đó có 380 sáng kiến, 123 cải tiến dự thi và gần 200 sản phẩm trưng bày, giới thiệu. Đại tá Lã Quốc Khánh, Phó trưởng Phòng Bảo đảm vật chất huấn luyện (Cục Quân huấn), cho biết: Để bảo đảm chất lượng, thời gian qua, Ban tổ chức đã thành lập ba đoàn khảo sát, thẩm định, đánh giá tại hơn 20 đầu mối đơn vị ở cả ba miền nhằm lựa chọn những sáng kiến cải tiến MHTTBHL chất lượng mang tới dự thi cấp toàn quân.

Chuẩn bị chu đáo, đánh giá thực chất

Tiến hành vào thời điểm gần cuối năm, toàn quân thực hiện nhiều nhiệm vụ, công việc, HTHT toàn quân lần này lại được tổ chức quy mô lớn, tập trung nhiều người và trang bị kỹ thuật tham gia, do đó công tác chuẩn bị gặp nhiều khó khăn. Để HTHT tiến hành theo đúng kế hoạch, thời gian quy định, Ban tổ chức đã chỉ đạo, tiến hành đồng bộ, kịp thời các công việc chuẩn bị, đồng thời tiến hành kiểm tra, tổng duyệt lễ khai mạc chặt chẽ, chu đáo. Tại phiên họp cuối cùng của Ban tổ chức HTHT toàn quân trước lễ khai mạc, cơ quan thường trực đã báo cáo tổng thể, toàn diện kết quả những công việc đã chuẩn bị cho HTHT. Theo đánh giá của Ban tổ chức, mọi công việc chuẩn bị cho HTHT đã được các cơ quan, đơn vị tiến hành chặt chẽ, nghiêm túc, theo đúng kế hoạch. Các tiểu ban: Kế hoạch, lễ tân; Thông tin, tuyên truyền; Trọng tài bắn súng; Giám khảo MHTTBHL đều đã hoàn thành nhiệm vụ theo sự phân công của Ban tổ chức, đạt chất lượng tốt. Các lực lượng trọng tài, giám khảo, phục vụ trường bắn sẽ được tập huấn, bồi dưỡng về nội dung, phương pháp để đánh giá khách quan, chính xác, công bằng kết quả HTHT. Ban tổ chức cũng đã đón và bố trí ăn ở, sinh hoạt cho các đoàn vận động viên từ ngày 16-10.

Chúng tôi được biết, là HTHT lớn, với “mục tiêu kép” nhằm đánh giá kết quả, nâng cao chất lượng huấn luyện bắn súng, tuyển chọn, bổ sung lực lượng cho đoàn bắn súng quân đội và đánh giá kết quả nghiên cứu, sáng kiến cải tiến MHTTBHL, lựa chọn những sản phẩm tiêu biểu, thiết thực đưa vào sản xuất trang bị cho toàn quân thời gian tới, nên mọi công tác chuẩn bị được chỉ đạo chặt chẽ, tiến hành nghiêm túc, chất lượng. Sau khi trực tiếp kiểm tra công tác chuẩn bị HTHT tại Trung tâm Huấn luyện Quốc gia Miếu Môn, Trung tướng Phạm Hồng Hương, Phó tổng Tham mưu trưởng, yêu cầu các thành viên Ban tổ chức, các tiểu ban cần tiếp tục rà soát lại mọi công tác chuẩn bị để bảo đảm cho HTHT tiến hành theo đúng kế hoạch. Các lực lượng tham gia cần quán triệt và chấp hành nghiêm quy chế, điều lệ, kỷ luật của quân đội, hiệp đồng chặt chẽ giữa cơ quan, đơn vị để bảo đảm an toàn tuyệt đối trong quá trình chuẩn bị và diễn ra HTHT. Các bộ phận phục vụ làm tốt công tác bảo đảm cơ sở vật chất, trang bị và nơi ăn ở, sinh hoạt, sức khỏe cho các đoàn về tham gia HTHT.../.