hoi nghi ban chap hanh dang bo tinh thai nguyen lan thu 13 khoa xix tap trung cho y kien vao viec thuc hien doi moi sap xep to chuc bo may
Đồng chí Trần Quốc Tỏ, Ủy viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên điều hành Hội nghị. Ảnh: Bá Hoàng

9 nội dung quan trọng được các đại biểu tập trung thảo luận cho ý kiến bao gồm: Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển Kinh tế - xã hội năm 2017, phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018. Báo cáo phân bổ vốn đầu tư công năm 2017, kế hoạch phân bổ vốn đầu tư công năm 2018 và đề xuất bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn. Báo cáo tình hình triển khai thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh năm 2017. Tình hình và kết quả sử dụng đất năm 2017 và kế hoạch sử dụng đất năm 2018. Báo cáo hoạt động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Dự thảo Đề cương Đề án thực hiện Nghị quyết số 18 của Ban Chấp hành TW Đảng khóa XII về một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Dự thảo kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 19, Nghị quyết số 21của Ban Chấp hành TW Đảng khóa XII. Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết TW3, khóa VIII về “Chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh Công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” của tỉnh. Báo cáo sơ kết 03 năm thực hiện Đề án số 17 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về “Nâng cao chất lượng nắm bắt và định hướng dư luận xã hội trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2014-2018”.

hoi nghi ban chap hanh dang bo tinh thai nguyen lan thu 13 khoa xix tap trung cho y kien vao viec thuc hien doi moi sap xep to chuc bo may
Toàn cảnh Hội nghị. Ảnh: Bá Hoàng

Trên cơ sở các nội dung đã trình, các đại biểu đã chia 04 tổ để thảo thảo luận và cho ý kiến cụ thể về từng vấn đề. Trong đó, các nội dung được các đại biểu tập trung đóng góp ý kiến nhiều liên quan đến kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2017, phương hướng năm 2018 và Dự thảo Đề cương Đề án thực hiện Nghị quyết số 18 của Ban Chấp hành TW Đảng khóa XII về một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Đối với kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2017, phương hướng năm 2018. Các đại biểu cho rằng: Cần đánh giá cụ thể nguyên nhân chủ quan, khách quan của những chỉ tiêu đạt thấp. Cần làm rõ cơ sở khoa học xây dựng các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2018, trong đó có 1 số chỉ tiêu đề ra thấp hơn so với năm 2017. Trong lĩnh vực đầu tư công phải xác định rõ lý do vì sao giải ngân chậm nguyên nhân cụ thể do vướng mắc ở khâu nào, qua đó có giải pháp cụ thể để tháo gỡ khó khăn cho các chủ đầu tư...

Tại Hội nghị, các đại biểu cũng đã nghe lãnh đạo UBND tỉnh báo cáo, giải trình làm rõ các vấn đề và tiếp thu các ý kiến phát biểu đóng góp của các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh để hoàn chỉnh các báo cáo.

Đối với "Dự thảo Đề cương Đề án thực hiện Nghị quyết số 18 của Ban Chấp hành TW Đảng khóa XII về một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả". Các đại biểu cơ bản nhất trí chủ trương đến năm 2021 sẽ đảm bảo giảm 10% chỉ tiêu biên chế Nhà nước theo Nghị quyết của TW và thống nhất mỗi năm sẽ thực hiện giảm 2,5% chỉ tiêu. Tuy nhiên, để việc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn và hoạt động thực sự hiệu quả. Trong quá trình thực hiện cần xác định rõ những việc cần làm ngay, những việc phải làm theo lộ trình và phải có hướng dẫn và chính sách hết sức cụ thể.

Tại Hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh, các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các Sở, ngành đã báo cáo, giải trình làm rõ các vấn đề và tiếp thu các ý kiến phát biểu đóng góp của các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh để hoàn chỉnh các báo cáo.

Như vậy, sau 01 ngày làm việc, với tinh thần khẩn trương và trách nhiệm, Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã hoàn thành các nội dung theo chương trình đề ra. Các nội dung quan trọng của Hội nghị đều đã được các đồng chí đại biểu tập trung nghiên cứu, thảo luận với tinh thần trách nhiệm cao. Những ý kiến đóng góp của các đại biểu, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ sẽ lựa chọn tiếp thu để giao các cơ quan tham mưu hoàn chỉnh nội dung trình HĐND tỉnh tại Kỳ họp thứ 6 và trình ký ban hành đối với những văn bản thuộc thẩm quyền quyết định của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh để các cấp, các ngành tổ chức triển khai thực hiện.

* Trước khi Hội nghị chính thức khai mạc, thực hiện lời kêu gọi của Chủ tịch nước và Ủy ban TW MTTQ Việt Nam về việc ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bởi lũ lụt, các đồng chí lãnh đạo tỉnh, các đại biểu dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên đã quyên góp, ủng hộ đồng bào các tỉnh bị ảnh hưởng nặng nề do cơn bão số 12 gây ra tại các tỉnh Nam Trung bộ.

hoi nghi ban chap hanh dang bo tinh thai nguyen lan thu 13 khoa xix tap trung cho y kien vao viec thuc hien doi moi sap xep to chuc bo may
Tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 13 (mở rộng) , các đại biểu đã ủng hộ gần 200 triệu đồng cho đồng bào vùng thiên tai. Ảnh: Bá Hoàng

Tổng số tiền quyên góp tại Hội nghị gần 200 triệu đồng. Toàn bộ số tiền ủng hộ sẽ sớm được chuyển tới nhân dân các vùng bị thiên tai, lũ lụt. Phát biểu tại buổi quyên góp, ủng hộ, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Sau Hội nghị này, các ngành, các địa phương sẽ tiếp tục phát động phong trào, kêu gọi toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, tổ chức đơn vị, doanh nghiệp, các doanh nhân, các cán bộ, chiến sỹ trong lực lượng vũ trang và toàn thể nhân dân, những người có tấm lòng hảo tâm trong toàn tỉnh hãy mở rộng tấm lòng nhân ái, chia sẻ để làm vơi bớt những đau thương, mất mát và những khó khăn của người dân, nhanh chóng giúp đồng bào khắc phục hậu quả thiên tai, dần khôi phục sản xuất và ổn định cuộc sống.