Hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp toàn quốc năm 2021
Tỉnh Thái Nguyên có 6 giáo viên dự thi Hội giảng

Hội giảng có sự tham gia của trên 400 nhà giáo của 55 đoàn tại 113 điểm cầu. Với thông điệp “Nhà giáo giáo dục nghề nghiệp Đổi mới - Sáng tạo - Thích ứng - Hội nhập - nhân tố quyết định nâng cao chất lượng đào tạo, nâng tầm kỹ năng lao động Việt Nam”.

Tỉnh Thái Nguyên có 6 giáo viên được lựa chọn dự thi Hội giảng.

Hội giảng là cơ hội để các nhà giáo rèn luyện kỹ năng, đặc biệt trong bối cảnh Covid-19, “không vì dừng đến trường mà dừng các hoạt động giảng dạy”. Ban tổ chức cũng đưa ra những tiêu chí chấm điểm rất cao đối với việc cập nhật các phương pháp mới trong giảng dạy để khuyến khích những sáng tạo của nhà giáo cũng như nâng cao năng lực thích ứng của đội ngũ nhà giáo trong bối cảnh tình hình mới.