Hoạt động dịch vụ lưu trú, ăn uống và du lịch phục hồi mạnh mẽ
Trong 8 tháng đầu năm 2023 hoạt động dịch vụ lưu trú, ăn uống và du lịch phục hồi mạnh mẽ

Trong nhóm doanh thu dịch vụ khác, doanh thu nhóm ngành tăng cao so với cùng kỳ như: Doanh thu dịch vụ nghệ thuật, vui chơi và giải trí đạt trên 367 tỷ đồng tăng 86,8%... Dự báo trong kỳ nghỉ lễ Quốc Khánh 2/9 năm nay, hoạt động dịch vụ lưu trú, ăn uống và du lịch tiếp tục sôi động do lượng khách du lịch trong đợt này tăng cao. Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã chủ động các biện pháp quản lý, nâng cao chất lượng các hoạt động du lịch, đảm bảo an ninh, an toàn, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của khách du lịch, nâng cao uy tín, thương hiệu du lịch của địa phương./.