Trước thực tế đó, Hội Cựu chiến binh các cấp đã ủng hộ kinh phí, ngày công, tổ chức vận động, quyên góp hỗ trợ làm mới, sửa chữa nhà cho các hội viên. Từ đầu năm 2018 đến nay, hơn 100 gia đình CCB có hoàn cảnh khó khăn đã được hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà.

Thời gian tới, các cấp Hội Cựu chiến binh trên địa bàn tỉnh sẽ tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện phong trào hỗ trợ về nhà ở cho các hội viên./.