Theo đó, năm nay, thị trường Hàn Quốc có nhu cầu tuyển dụng hơn 12.000 lao động Việt Nam ở các ngành như: sản xuất chế tạo; xây dựng; nông nghiệp; ngư nghiệp... Hiện nay, các cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam tiếp tục trao đổi với các đơn vị liên quan của Hàn Quốc nới lỏng các điều kiện để lao động trong ngành đóng tàu sớm nhập cảnh Hàn Quốc./.