ha noi quyet nghi ve dau tu von ngan sach cac du an dau tu cong

Lễ khởi công dự án xây dựng cầu vượt nút giao đường Hoàng Quốc Việt-Nguyễn Văn Huyên. (Ảnh: Tuyết Mai/TTXVN)

Ngày 25/10, sau buổi sáng làm việc với tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm, Kỳ họp thứ 10, Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội khóa XV đã hoàn thành nội dung, chương trình đề ra.

Kỳ họp này đã xem xét, quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền, qua đó góp phần tạo nguồn lực thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội thành phố, đáp ứng kỳ vọng của cử tri Thủ đô.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc cho biết tại kỳ họp này, Hội đồng Nhân dân thành phố đã xem xét, thảo luận và thông qua hai nghị quyết, đó là điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư vốn ngân sách thành phố năm 2019 (đợt ba) và chủ trương đầu tư 22 dự án thuộc Kế hoạch đầu tư công trung hạn năm năm 2016-2020 của thành phố với tỷ lệ thống nhất đạt 100% (87/87 số đại biểu có mặt biểu quyết thông qua). Đây là những vấn đề quan trọng thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng Nhân dân thành phố.

Cụ thể, Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết phê duyệt việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư vốn ngân sách thành phố năm 2019 (đợt ba), để chi đầu tư xây dựng cơ bản tập trung cấp thành phố và chi hỗ trợ có mục tiêu cho các huyện, thị xã.

Như vậy, sau khi điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn, tổng vốn đầu tư năm 2019 sẽ tăng từ 31.490 tỷ đồng lên trên 31.514 tỷ đồng. Số dự án được bố trí vốn tăng từ 546 dự án lên thành 558 dự án, tăng thêm 12 dự án.

Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội cũng đã biểu quyết thông qua Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công trung hạn năm năm 2016-2020. Trong đó, phê duyệt chủ trương đầu tư 18 dự án, điều chỉnh chủ trương đầu tư hai dự án và bổ sung làm rõ một số nội dung đối với hai dự án (Dự án Đường trục phát triển kinh tế huyện Thanh Oai và dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đô thị Tây Nam Kim Giang 1).

Cũng tại kỳ họp, Hội đồng Nhân dân thành phố đã thực hiện kiện toàn công tác nhân sự, miễn nhiệm Ủy viên Thường trực, Trưởng ban Pháp chế Hội đồng Nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, Giám đốc Sở Nội vụ do nghỉ chế độ; các nguyên Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô, Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ được điều động nhận công tác khác.

Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội cũng đã bầu bổ sung chức danh Ủy viên Ủy ban Nhân dân thành phố nhiệm kỳ 2016-2021 đối với các Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Ngoại vụ và Giám đốc Sở Tài chính.

Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc nhấn mạnh việc Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội quyết nghị sớm các nội dung liên quan đến việc đầu tư vốn ngân sách, thực hiện các dự án đầu tư công là căn cứ, cơ sở pháp lý quan trọng để thành phố sử dụng các nguồn lực đầu tư đảm bảo hiệu quả, thiết thực góp phần đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các công trình đáp ứng nhu cầu dân sinh và thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của thành phố.

ha noi quyet nghi ve dau tu von ngan sach cac du an dau tu cong

Hà Nội sẽ chi hơn 36 tỷ đồng từ ngân sách thành phố xây ba cầu vượt cho người đi bộ qua sông Tô Lịch. (Ảnh: Thành Đạt/TTXVN)

Với công tác kiện toàn nhân sự, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội tin tưởng các cán bộ, lãnh đạo ở cương vị mới sẽ tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, năng lực, sở trường và sự sáng tạo của mình để cùng với tập thể lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố tiếp tục nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả quản lý góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, nghị quyết của thành phố trong năm 2019.

Chỉ còn hơn hai tháng nữa sẽ kết thúc năm 2019, dự báo sẽ còn có những khó khăn, thách thức, đòi hỏi phải nỗ lực, sáng tạo và quyết tâm rất cao để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2019 và cho cả nhiệm kỳ.

Với tinh thần đó, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc đề nghị Ủy ban Nhân dân thành phố tập trung chỉ đạo xây dựng triển khai thực hiện các Nghị quyết đã được Kỳ họp thứ 10, Hội đồng Nhân dân thành phố thông qua; chỉ đạo các sở, ban, ngành, ủy ban nhân dân cấp cơ sở và đơn vị liên quan làm tốt các khâu, các bước để các dự án được triển khai đúng tiến độ, chất lượng và hiệu quả, góp phần nâng cao đời sống nhân dân và thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của Thủ đô.

Đối với những nội dung trình Hội đồng Nhân dân thành phố xem xét, quyết định tại kỳ họp thường kỳ cuối năm 2019, đề nghị Ủy ban Nhân dân thành phố quan tâm chỉ đạo, rà soát, hoàn thiện hồ sơ đảm bảo thời gian, tiến độ theo quy định, nhất là đối với những nghị quyết quy phạm pháp luật.

Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Mặt trận Tổ quốc thành phố tiếp tục phối hợp chặt chẽ, hiệu quả trong các hoạt động khảo sát, giám sát và đôn đốc, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trong năm 2019./.

Văn Cảnh-Nguyễn Thắng (TTXVN/Vietnam+)