Giám sát kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị cử tri đối với UBND tỉnh
Toàn cảnh Hội nghị

Tại hội nghị, các Ban HĐND tỉnh đã yêu cầu làm rõ nhiều nội dung cử tri phản ánh, cũng như trách nhiệm của UBND tỉnh, lãnh đạo các ngành, địa phương, nhất là cam kết về thời gian giải quyết. Với trên 160 ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi tới Kỳ họp thứ 11 và các ý kiến, kiến nghị tại Nghị quyết số 10 của HĐND tỉnh, đến nay đã có trên 110 ý kiến đã và đang được giải quyết.

Tại buổi giám sát, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành liên quan đã phân tích làm rõ nguyên nhân những khó khăn, vướng mắc và trách nhiệm cá nhân, đơn vị trong việc tiếp nhận, trả lời kiến nghị của cử tri, nhất là đối với những kiến nghị chưa được giải quyết hoặc kéo dài. Những nội dung trả lời không thỏa đáng, UBND tỉnh đã kịp thời đôn đốc, chỉ đạo giải trình bổ sung, đồng thời nghiêm túc phê bình những đơn vị chậm triển khai trong việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của các cử tri.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi giám sát, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị cần nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành và từng cán bộ trong việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri. Đối với các vấn đề cụ thể đã được Thường trực HĐND tỉnh cho ý kiến, UBND tỉnh phải tăng cường đôn đốc các cơ quan chức năng khẩn trương xem xét, nghiên cứu trả lời cử tri một cách thấu đáo, tháo gỡ được những khó khăn, bức xúc, đáp ứng lòng mong đợi của cử tri.

Kết luận buổi giám sát, đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị tăng cường công tác kiểm tra công vụ trong quá trình giám sát, tạo niềm tin của nhân dân đối với chính quyền địa phương, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội./.