Gần 400 lượt sinh viên tiếp cận vốn vay học tập
Cán bộ Ngân hàng chính sách xã hội thành phố Sông Công tư vấn về nguồn vay vốn cho học sinh, sinh viên

Đến nay, trên địa bàn thành phố có gần 400 lượt học sinh, sinh viên được tiếp cận nguồn vốn vay, với tổng dư nợ 13,3 tỷ đồng. Theo đó, đối tượng được vay vốn từ chương trình là những học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn đang theo học tại các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và tại các cơ sở đào tạo nghề...

Qua thực tế, 100% nguồn vốn vay được sử dụng đúng mục đích, mang lại hiệu quả thiết thực./.