dinh huong cong tac bao chi thang 52017
Toàn cảnh Hội nghị. Ảnh: Bá Hoàng

Trong tháng 4, các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh đã thực hiện đúng tôn chỉ mục đích, chấp hành các quy định của pháp luật về hoạt động báo chí; thực hiện tốt định hướng tuyên truyền của Ban tuyên giáo Tỉnh ủy và công tác quản lý về báo chí của Sở Thông tin và Truyền thông; tích cực phản ánh các hoạt động lớn của tỉnh.

Trong tháng, UBND tỉnh đã tổ chức họp báo cung cấp thông tin cho báo chí về tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh quý I/2017 và việc bổ nhiệm cán bộ tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thái Nguyên. Hội nghị giao ban dành thời gian thảo luận về nhiều nội dung liên quan đến hoạt động tác nghiêp của báo chí; việc thực hiện phát ngôn cung cấp thông tin cho báo chí theo định kỳ, đột xuất, bất thường theo quy định hiện hành; vấn đề tiếp nhận và xử lý thông tin báo chí của các cơ quan đơn vị; việc thực hiện các quy định về đạo đức của người làm báo.

Định hướng công tác tuyên truyền tháng 5/2017, các cơ quan báo chí của địa phương và Trung ương trên địa bàn tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền việc triển khai thực hiện Nghị quyết hội nghị lần thứ 4, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh – xã hội 4 tháng đầu năm; tập trung vào một số sự kiện nổi bật diễn ra trên địa bàn tỉnh: Kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh khóa XIII; các hoạt động kỷ niệm 127 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và 70 năm Ngày Bác Hồ về ATK Định Hóa - Thái Nguyên lãnh đạo cuộc kháng chiến; Lễ vinh danh các làng nghề chè huyện Phú Lương lần thứ nhất năm 2017….