Đẩy mạnh chuyển đổi số trong nông nghiệp

Triển khai chuyển đổi số lĩnh vực nông nghiệp, thời gian qua, cơ quan chuyên môn ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn đã đào tạo tập huấn cho trên 1.300 hộ sản xuất kinh doanh; tạo tài khoản bán hàng cho gần 700 hộ; đưa trên 1.000 sản phẩm nông nghiệp nên các sàn thương mại điện tử.

Các hoạt động ứng dụng công nghệ số trong kết nối quảng bá và tiêu thụ nông sản cũng được quan tâm triển khai, đã hỗ trợ 180.000 tem truy xuất nguồn gốc sử dụng mã QR cho các cơ sở sản xuất kinh doanh nông sản trên địa bàn tỉnh. Bên cạnh đó, cơ quan chuyên môn cũng tăng cường công tác kiểm tra về chất lượng nông sản nhằm đưa ra thị trường những sản phẩm nông nghiệp đảm bảo an toàn thực phẩm./.