“Đánh thức” tiềm năng du lịch Thái Nguyên
04 dòng sản phẩm du lịch chính của Thái Nguyên gồm: Du lịch văn hóa, tâm linh, lịch sử, về nguồn; Du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng; Du lịch cộng đồng, nông thôn gắn với văn hóa trà.

Thái Nguyên có trên 1.000 di tích lịch sử, văn hóa, danh lam thắng cảnh được đưa vào danh mục kiểm kê

Trong đó có 01 di tích được xếp hạng cấp quốc gia đặc biệt; 52 di tích cấp quốc gia; 221 di tích cấp tỉnh và 19 di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia.

Thái Nguyên đang tập trung xây dựng, phát triển 04 dòng sản phẩm du lịch chính gồm: Du lịch văn hóa, tâm linh, lịch sử, về nguồn; Du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng; Du lịch cộng đồng, nông thôn gắn với văn hóa trà.

Để “đánh thức” tiềm năng du lịch, tỉnh tập trung hình thành các sản phẩm du lịch độc đáo, đặc trưng, có thương hiệu và khả năng cạnh tranh cao, tạo điểm nhấn thu hút du khách.

Đồng thời đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ 4.0 để giới thiệu, quảng bá, xúc tiến du lịch; tạo điều kiện thuận tiện nhất cho du khách tiếp cận điểm đến, sử dụng và trải nghiệm dịch vụ...