STT

ĐƠN VỊ

GIÁM ĐỐC

ĐƯỜNG DÂY NÓNG

Sở Y tế

0886135999

0915247171

0967821212

1

Bệnh viện A

0913557319

0967781212

2

Bệnh viện C

0912017395

0967771212

3

Bệnh viện Gang Thép

0989588956

0967801212

4

Bệnh viện Lao và bệnh phổi

0912315919

0967731212

5

Bệnh viện Phục hồi chức năng

0913286124

0967791212

6

Bệnh viện Tâm Thần

0912290709

0967751212

7

Bệnh viện Y học cổ truyền

0912002595

0967741212

8

Bệnh viện Mắt

0988877472

0967762212

9

Trung tâm kiêm soát bệnh tật

0912046596

0981187238

10

Trung tâm y tế Đồng Hỷ

0913070748

0967691212

11

Trung tâm y tế Phố Yên

0912938516

0869516563

12

Trung tâm y tế huyện Định Hóa

0977615676

0987615009

13

Trung tâm y tế huyện Đại Từ

0989830699

0396015550

14

Trung tâm y tế thành phô Sông Công

0355079988

0967321212

15

Trung tâm y tế huyện Phú Lương

0912500615

0967331212

16

Trung tâm y tế huyện Phú Bình

0915560866

0975025199

17

Trung tâm y tế thành phố Thái Nguyên

0942144368

0967721212

18

Trung tâm y tế huyện Võ Nhai

0982130575

0967341212

19

Bệnh viện đa khoa Định Hóa

0989886559

0967701212

20

Bệnh viện đa khoa Đại Từ

0912552288

0913126582

21

Bệnh viện đa khoa Phú Bình

0912500036

0967671212