dang huong cau sieu tai khu di tich lich su quoc gia dia diem luu niem cac tnxp dai doi 915
Toàn cảnh Nghi lễ cầu siêu cho 60 liệt sỹ TNXP Đại đội 915, Đội 91 Bắc Thái
dang huong cau sieu tai khu di tich lich su quoc gia dia diem luu niem cac tnxp dai doi 915
Các đại biểu tham dự nghi lễ

Tại đây, các vị đại lão hòa thượng, chư tăng, phật tử, thân nhân liệt sỹ đã ôn lại lịch sử hào hùng cùng sự hy sinh anh dũng của 60 liệt sỹ thanh niên xung phong Đại đội 915, Đội 91 Bắc Thái hy sinh đêm Noel 24/12/1972.

dang huong cau sieu tai khu di tich lich su quoc gia dia diem luu niem cac tnxp dai doi 915
Các đại biểu cùng tưởng niệm sự hy sinh của các liệt sỹ TNXP Đại đội 915, Đội 91 Bắc Thái
dang huong cau sieu tai khu di tich lich su quoc gia dia diem luu niem cac tnxp dai doi 915
Các tăng ni, phật tử và gia đình thương binh, liệt sỹ đã cùng nhau cầu nguyện cho anh linh các anh hùng liệt sỹ được siêu thoát, cầu nguyện cho quốc thái dân an, đất nước phồn vinh, thịnh vượng.

Với tinh thần tri ân, báo ân và đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc; các tăng ni, phật tử và gia đình thương binh, liệt sỹ đã cùng nhau cầu nguyện cho anh linh các anh hùng liệt sỹ được siêu thoát, cầu nguyện cho quốc thái dân an, đất nước phồn vinh, thịnh vượng./.