Đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ mười, Quốc hội khóa XIV
Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri tại 2 xã Kim Phượng và Tân Dương, huyện Định Hóa

Tại buổi tiếp xúc, các đại biểu đã thông tin nhanh đến cử tri dự kiến chương trình Kỳ họp thứ 10 sẽ diễn ra từ ngày 20/10 đến 17/11, đợt 1 họp trực tuyến, đợt 2 họp tập trung tại nhà Quốc hội. Kỳ họp sẽ thảo luận, cho ý kiến, thông qua nhiều nội dung quan trọng và quyết định ngày bầu cử ĐBQH và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Các bậc cử tri bày tỏ vui mừng trước sự phát triển KT-XH của đất nước và địa phương thời gian qua, đặc biệt là đánh giá cao kết quả kỳ họp thứ IX - Quốc hội khóa XIV. Bên cạnh đó, cử tri đã gửi đến đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh một số ý kiến, kiến nghị xoay quanh các vấn đề về tình trạng quá tải ở bậc học Mầm non; việc thực hiện các cơ chế, chính sách đối với giáo viên và người có công.

Đại diện đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và lãnh đạo các địa phương đã giải trình, trả lời những nội dung thuộc thẩm quyền, trong đó đi sâu, làm rõ các ý kiến về giao thông, công tác giải phóng mặt bằng và việc chi trả hỗ trợ công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại các địa phương. Các nội dung cử tri kiến nghị không thuộc thẩm quyền đã được đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tổng hợp để gửi đến kỳ họp thứ 10, Quốc hội khoá XIV dự kiến diễn ra vào cuối tháng 10 tới đây./.