Dữ liệu từ Booking cho thấy, du lịch biển vẫn là ưu tiên hàng đầu với khách nội địa. Đà Nẵng tiếp tục giữ vị trí dẫn đầu và là điểm đến trong nước được tìm kiếm nhiều nhất, tiếp theo là Nha Trang và Phú Quốc. Hà Nội tăng 4 bậc, xếp thứ 7 trong danh sách 10 điểm đến trong nước được du khách Việt tìm kiếm nhiều nhất. Năm 2022, Hà Nội vắng mặt trong danh sách này.