Ngày 21/11, UBND tỉnh có Công văn số 4532/UBND-CNN chỉ đạo tăng cường công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh. Chi tiết mời xem file đính kèm.

Tài liệu đính kèm