Sở Giáo dục và Đào tạo đã dự kiến tổ chức 31 điểm thi với 645 phòng thi; huy động gần 3.000 cán bộ, giáo viên, nhân viên làm nhiệm vụ tại Kỳ thi. Trước đó, Sở GD&ĐT cũng đã phối hợp với Công an tỉnh khảo sát và lựa chọn địa điểm chuẩn bị cho việc in sao đề thi, chấm thi đảm bảo đúng quy chế. Đồng thời phối hợp với các đơn vị thực hiện rà soát, sửa chữa, bảo dưỡng và lắp mới camera giám sát tại các điểm thi. Trước tình hình nắng nóng gay gắt, có tác động đến kỳ thi, Sở chỉ đạo các cơ sở giáo dục, các điểm thi, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để đảm bảo an toàn cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và thí sinh trong suốt quá trình diễn ra kỳ thi./.