[Infographics] Tieu su Chu tich UBND tinh Thai Nguyen Trinh Viet Hung hinh anh 1

Ngày 10/12, tại Kỳ họp thứ 12 Hội đồng Nhân dân tỉnh Thái Nguyên khóa XIII, ông Trịnh Việt Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh được tín nhiệm, bầu giữ chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021./.