Mới đây, tại cuộc họp giao ban Thường trực UBND tỉnh Thanh Hóa đã nghe báo cáo chủ trương hỗ trợ các hộ nuôi ngao trên địa bàn xã Hải Lộc và Đa Lộc, huyện Hậu Lộc có ngao nuôi bị chết từ ngày 19/12/2016 đến ngày 30/1/2017. Sau khi nghe báo cáo của các sở, ngành liên quan, ông Nguyễn Đình Xứng, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã có thông báo kết luận.

chu tich huyen bi phe binh vi khong thuc hien nghiem chi dao cua cap tren
Hàng trăm hộ nuôi ngao tại Hậu Lộc bị thiệt hại do ngao nuôi chết

Theo đó, ngao nuôi bị chết trên địa bàn xã Hải Lộc và Đa Lộc, huyện Hậu Lộc từ ngày 19/12/2016 đến ngày 30/1/2017 đã gây thiệt hại rất lớn cho các hộ nuôi ngao. Vì vậy, việc đề xuất chủ trương hỗ trợ các hộ nuôi ngao nhằm giảm bớt khó khăn, khôi phục sản xuất là cần thiết.

Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Đình Xứng, việc hỗ trợ phải dựa trên cơ sở đánh giá, thống kê đầy đủ, chính xác diện tích, mức độ thiệt hại của từng hộ nuôi ngao nhằm đảm bảo công tác hỗ trợ đúng mục đích, yêu cầu đề ra.

Trước đó, tại Thông báo số 04/TB-UBND ngày 20/3/2017 của UBND tỉnh thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi tiếp công dân xã Hải Lộc, huyện Hậu Lộc, ông Nguyễn Đình Xứng đã giao UBND huyện Hậu Lộc chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị chuyên môn thống kê chi tiết, chính xác tình hình thiệt hại của các hộ nuôi ngao làm cơ sở đề xuất chính sách hỗ trợ cho các hộ có ngao nuôi bị chết.

Tuy nhiên, theo báo cáo của UBND huyện Hậu Lộc, đến nay vẫn còn 41 hộ nuôi ngao trên địa bàn xã Hải Lộc chưa thực hiện việc kê khai thiệt hại, do đó chưa có đầy đủ cơ sở để quyết định chủ trương hỗ trợ cho các hộ có ngao nuôi bị chết.

Liên quan đến vấn đề nêu trên, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Đình Xứng đã phê bình Chủ tịch UBND huyện Hậu Lộc do không thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh, làm chậm và giảm hiệu quả, ý nghĩa của việc hỗ trợ nêu trên.

Đồng thời, ông Xứng giao Chủ tịch UBND huyện Hậu Lộc khẩn trương chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị chuyên môn trực thuộc thực hiện đánh giá, thống kê chính xác diện tích, mức độ thiệt hại của từng hộ nuôi ngao có ngao nuôi bị chết từ ngày 19/12/2016 đến ngày 30/1/2017, gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN-PTNT), Sở Tài chính làm cơ sở đề xuất chủ trương hỗ trợ, báo cáo UBND tỉnh.

Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với UBND huyện Hậu Lộc nghiên cứu, đề xuất các giải pháp đồng bộ để thực hiện việc thu gom, xử lý nước thải, chất thải của các xã trong khu vực liên quan đến vùng nuôi ngao nhằm hạn chế ô nhiễm môi trường, hỗ trợ phát triển nuôi ngao bền vững, đảm bảo an toàn thực phẩm; báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh trước ngày 10/6/2017.

Trước đó, Sở NN-PTNT đã có văn bản gửi Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đề nghị hỗ trợ các hộ nuôi ngao có ngao nuôi bị chết vào thời điểm cuối năm 2016.

chu tich huyen bi phe binh vi khong thuc hien nghiem chi dao cua cap tren
Chủ tịch tỉnh Thanh Hóa đã có chỉ đạo hỗ trợ người nuôi ngao có ngao bị chết, nhưng Chủ tịch huyện Hậu Lộc chậm triển khai...

Theo Sở NN-PTNT Thanh Hóa, căn cứ kết quả phân tích, giám định và kết luận của các cơ quan chức năng thì ngao chết không phải do dịch bệnh; ngao không bị nhiễm tảo độc, kim loại nặng và các chất độc hại. Do đó, sản phẩm ngao tại vùng nuôi xã Hải Lộc vẫn đảm bảo các chỉ tiêu an toàn thực phẩm.

Ngao chết là do kết hợp nhiều yếu tố. Trên cơ sở thống kê của UBND huyện Hậu Lộc, đơn kiến nghị hỗ trợ thiệt hại do ngao nuôi chết của các hộ dân, có xác nhận của trưởng thôn và chi hội nông dân thôn, Sở NN-PTNT đã đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa hỗ trợ các hộ nuôi ngao trên địa bàn xã Hải Lộc và Đa Lộc (huyện Hậu Lộc) có ngao nuôi bị chết từ ngày 19/12 đến ngày 31/12/2016.

Tổng kinh phí mà Sở NN-PTNT đề xuất hỗ trợ thiệt hại cho người dân 2 xã Hải Lộc, Đa Lộc là hơn 15,6 tỷ đồng. Nguồn kinh phí hỗ trợ từ nguồn ngân sách dự phòng tỉnh năm 2017.