Liên quan đến kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cho giáo viên THCS được điều chuyển dạy Mầm non và Tiểu học, Giám đốc Sở GD-ĐT Thanh Hóa đã có công văn gửi Bộ trưởng Bộ GD-ĐT. Nội dung công văn nêu, ngày 9/1, Bộ GD-ĐT đã ban hành công văn về việc rà soát, chuẩn hóa đội ngũ giáo viên THCS và THPT được điều chuyển dạy Mầm non, Tiểu học.

cho phep to chuc dao tao giao vien thcs duoc dieu chuyen day mam non tieu hoc

Nhiều giáo viên THCS tại huyện Ngọc Lặc được điều chuyển sang dạy Mầm non và Tiểu học

Theo chỉ đạo của Bộ GD-ĐT là rà soát số lượng giáo viên THCS và THPT dôi dư của địa phương đang được điều chuyển dạy Mầm non và Tiểu học nhưng chưa được đào tạo đạt chuẩn; xác định nhu cầu và xây dựng kế hoạch, bố trí kinh phí, phối hợp với các cơ sở đào tạo giáo viên được Bộ GD-ĐT giao nhiệm vụ triển khai đào tạo số giáo viên này đạt chuẩn theo quy định.

Liên quan đến chỉ đạo nêu trên của Bộ GD-ĐT, theo Giám đốc Sở GD-ĐT Thanh Hóa, thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Thanh Hóa, hiện nay các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh đã thực hiện việc điều chuyển giáo viên dôi dư từ THCS sang dạy Mầm non và Tiểu học.

Ngày 29/12/2016, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa phê duyệt tại Quyết định 5094/QĐ- UBND về việc phê duyệt kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng giáo viên THCS được điều chuyển dạy mầm non, tiểu học năm học 2016 - 2017. Đơn vị tổ chức đào tạo, bồi dưỡng và cấp chứng chỉ là trường Đại học Hồng Đức

Để giáo viên THCS được điều chuyển dạy Mầm non và Tiểu học được trang bị kịp thời những kỹ năng, nghiệp vụ cơ bản của cấp học, có thể thực hiện tốt công tác giảng dạy bậc học Mầm non và Tiểu học; trong thời gian trước mắt, giải quyết nhu cầu thiếu giáo viên ở hai cấp học này, đề nghị Bộ GD-ĐT cho phép Sở GD-ĐT Thanh Hóa phối hợp với Đại học Hồng Đức triển khai tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng cho giáo viên THCS được điều chuyển theo Quyết định 5094 của UBND tỉnh Thanh Hóa; thời gian thực hiện trong tháng 2/2017.

Sau khi Bộ GD-ĐT ban hành khung chương trình đào tạo chung để triển khai thống nhất trong toàn quốc, Sở GD-ĐT Thanh Hóa sẽ tiếp tục tham mưu cho UBND tỉnh triển khai các lớp đào tạo cho giáo viên THCS được điều chuyển theo quy định của Bộ GD-ĐT.

Tiếp đó, Giám đốc Sở GD-ĐT Thanh Hóa đã có công văn gửi Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc bồi dưỡng cho giáo viên được điều chuyển. Nhận được ý kiến của Sở GD-ĐT, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo, trong thời gian chờ Bộ GD-ĐT ban hành chương trình đào tạo giáo dục Mầm non, Tiểu học cho giáo viên THCS; để đáp ứng kịp thời nhu cầu giáo viên dạy Mầm non, Tiểu học, đồng thời giải quyết giáo viên THCS dôi dư của tỉnh năm học 2016 - 2017, yêu cầu Sở GD-ĐT, Trường Đại học Hồng Đức khẩn trương phối hợp tổ chức đào tạo, bồi dưỡng giáo viên THCS được điều chuyển theo kế hoạch đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định 5094.

Sau khi Bộ GD-ĐT ban hành chương trình đào tạo giáo dục Mầm non, Tiểu học cho giáo viên THCS, sẽ tổ chức cập nhật, bổ sung kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp... cho giáo viên THCS nêu trên theo quy định.

Trước đó, như Dân trí đã phản ánh, cuối năm 2016, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã có quyết định chi hơn 3 tỷ đồng cho kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng giáo viên THCS trong diện được điều chuyển dạy Mầm non và Tiểu học năm học 2016 - 2017. Tuy nhiên, sau đó, Chủ tịch tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo tạm dừng triển khai kế hoạch này trên cơ sở đề nghị của Giám đốc Sở GD-ĐT.

Theo Sở GD-ĐT Thanh Hóa, lý do là tại Hội nghị sơ kết học kỳ 1, năm học 2016 - 2017, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT yêu cầu các địa phương tạm dừng triển khai các lớp đào tạo, bồi dưỡng; đồng thời giao trường Đại học Sư phạm Hà Nội xây dựng khung chương trình đào tạo, bồi dưỡng cho những giáo viên THCS điều chuyển dạy Tiểu học và Mầm non để triển khai thống nhất trong toàn quốc theo phương thức học tập trung kết hợp với trực tuyến, vừa học vừa thực hành nghề nghiệp tại các trường Mầm non, Tiểu học.