Năm 2023, Cụm thi đua số 2 - Đài PT-TH và Trung tâm truyền thông các tỉnh miền núi vùng Đông Bắc luôn bám sát định hướng tuyên truyền, nhiệm vụ chính trị được giao, thực hiện tốt chức năng phản biện xã hội, định hướng dư luận; tuyên truyền nhanh nhạy, chính xác, phục vụ kịp thời, có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của đất nước và địa phương.
Bắt kịp xu hướng truyền thông thời đại số
Hội nghị tổng kết công tác thi đua năm 2023 Đài Phát thanh - Truyền hình, Trung tâm truyền thông các tỉnh miền núi vùng Đông Bắc
Bắt kịp xu hướng truyền thông thời đại số

Các đơn vị đã chủ động đổi mới và nâng cao chất lượng, hình thức thể hiện các chương trình; tăng thời lượng các chương trình tự sản xuất; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động, tuyên truyền đa dạng trên các nền tảng xã hội như: trang Thông tin điện tử, Facebook, Youtube, kênh Tiktok, Zalo...

Bắt kịp xu hướng truyền thông thời đại số
Đồng chí Nguyễn Thị Vũ Anh, Giám đốc, Tổng biên tập Đài PT-TH Thái Nguyên, Cụm trưởng cụm thi đua số 2

Cùng với đó, các hoạt động, phong trào thi đua được các Đài duy trì thường xuyên; các hoạt động phối hợp, liên kết, trao đổi chương trình giữa các Đài trong cụm, và với Đài quốc gia được thực hiện nghiêm túc, tích cực; qua đó góp phần quan trọng vào việc thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao, thúc đẩy hoạt động PT-TH ngày càng phát triển.

Bắt kịp xu hướng truyền thông thời đại số
Bắt kịp xu hướng truyền thông thời đại số

Tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, chia sẻ những kinh nghiệm nâng cao chất lượng các chương trình phát thanh - truyền hình; khó khăn, vướng mắc trong xây dựng kinh tế kỹ thuật, lộ trình tự chủ cho các Đài Phát thanh - Truyền hình địa phương; cũng như trong công tác thi tuyển, nâng ngạch, chuyển ngạch cho cán bộ viên chức; đầu tư trang thiết bị, máy móc phục vụ công tác tuyên truyền…

Bắt kịp xu hướng truyền thông thời đại số
Bắt kịp xu hướng truyền thông thời đại số
Bắt kịp xu hướng truyền thông thời đại số
Bắt kịp xu hướng truyền thông thời đại số
Bắt kịp xu hướng truyền thông thời đại số
Bắt kịp xu hướng truyền thông thời đại số
Bắt kịp xu hướng truyền thông thời đại số

Biểu dương những nỗ lực, thành tích của đội ngũ những người làm công tác phát thanh, truyền hình của các Đài Phát thanh - Truyền hình, Trung tâm Thông tin Cụm thi đua số 2, đồng chí Lê Quang Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên mong muốn, thời gian tới, các đơn vị trong Cụm tiếp tục quan tâm đổi mới hoạt động, đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số; chủ động tham gia xây dựng phương án lộ trình tự chủ một cách phù hợp, hiệu quả. Cùng với đó, tăng cường trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm giữa các đơn vị trong Cụm thi đua nhằm nâng cao năng lực sản xuất, chất lượng chương trình và làm phong phú thêm nội dung tuyên truyền để tiếp tục có những đóng góp quan trọng cho sự nghiệp phát thanh – truyền hình cả nước cũng như sự phát triển KT-XH của các địa phương.

Bắt kịp xu hướng truyền thông thời đại số
Đồng chí Lê Quang Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên
Bắt kịp xu hướng truyền thông thời đại số

Nhân dịp này, lãnh đạo Đài Phát thanh - Truyền hình Thái Nguyên đã bàn giao đơn vị Cụm trưởng Cụm thi đua số 2 năm 2024 cho Đài Phát thanh - Truyền hình Cao Bằng, đơn vị cụm phó cho Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh.

Bắt kịp xu hướng truyền thông thời đại số
Bắt kịp xu hướng truyền thông thời đại số