Hiện nay, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam tiếp tục chỉ đạo các địa phương thực hiện 3 hình thức giao dịch với người lao động và đơn vị sử dụng lao động gồm: Giao dịch trực tiếp tại cơ quan BHXH, giao dịch qua dịch vụ bưu chính và giao dịch trực tuyến thông qua phần mềm giao dịch điện tử.

bao hiem xa hoi trien khai he thong mot cua dien tu tap trung

Giao dịch một cửa tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thủ tục hành chính của BHXH quận Cầu Giấy, Hà Nội

Đề án triển khai mô hình một cửa điện tử tập trung tại BHXH Việt Nam nhằm quản lý, chỉ đạo, theo dõi công tác tiếp nhận hồ sơ, giải quyết và trả kết quả thủ tục hành chính tại Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố.

Hệ thống phần mềm “Một cửa điện tử tập trung” sẽ giúp theo dõi công tác tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thủ tục hành chính của ngành BHXH trong phạm vi cả nước.

Hệ thống sẽ cung cấp công cụ theo dõi đường đi của hồ sơ, kiểm soát được tiến độ giải quyết hồ sơ của các phòng nghiệp vụ thuộc BHXH tỉnh và các quận, huyện. Qua đó, đảm bảo việc thực hiện thủ tục hành được công khai, minh bạch, chuyên nghiệp.

Đồng thời, giúp đẩy nhanh tiến độ giải quyết hồ sơ và thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian, tạo thuận lợi cho người lao động và các đơn vị sử dụng lao động khi giao dịch với cơ quan BHXH./.