khao sat cong tac quan ly cac thiet che van hoa tai bao tang va thu vien tinh
Ban Văn hoá - Xã hội (HĐND tỉnh) khảo sát tại Bảo tàng tỉnh.

Bảo tàng tỉnh và Thư viện tỉnh là 2 đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, được giao nhiệm vụ: Trưng bày, triển lãm phục vụ nhân dân, du khách về các hiện vật, tư liệu văn hoá lịch sử; sách, báo, tạp chí...

Đối với Bảo tàng tỉnh: Từ năm 2016 đến hết tháng 6 năm 2019 đã đón hơn 67.000 lượt khách đến tham quan tại các hoạt động. Với Thư viện tỉnh: Hiện có 1 thư viện cấp tỉnh, 9 thư viện cấp huyện, 23 thư viện cấp xã, với chức năng phục vụ bạn đọc, tham gia tuyên truyền, giới thiệu sách; đồng thời phát triển thêm các tủ sách thư viện cơ sở.

Tuy nhiên, hiện 2 đơn vị này đang sử dụng chung trụ sở làm việc, với diện tích chật hẹp, không có khuôn viên, không có khu trưng bày ngoài trời. Bởi vậy, để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, 2 đơn vị đề xuất tỉnh sớm quy hoạch và đầu tư xây dựng không gian văn hoá gắn với phát triển du lịch, trong đó có Bảo tàng và Thư viện tỉnh là một trong những thiết chế quan trọng, qua đó tạo điểm nhấn trong phát triển du lịch của tỉnh và khu vực.

Các ý kiến, kiến nghị của 2 đơn vị được Đoàn Khảo sát tiếp thu, tổng hợp để báo cáo Thường trực HĐND tỉnh và các cơ quan có thẩm quyền nghiên cứu giải quyết.